Kockázatos változásokat tervez a kormány menekültügyben

2017/02/21
Short description

Budapest, 2017. február 21. – A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület álláspontja szerint a Kormány új menekültügyi tervezete megszegi a jogállami normákat és súlyos működési problémákat idézhet elő a menekültügyi és bevándorlási intézményrendszerben. A Menedék Egyesület állásfoglalása a menedékkérők helyzetének 2017 elején tervezett további szigorításáról.

district9a.jpg
Törzs

Budapest, 2017. február 21. A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület álláspontja szerint a Kormány új menekültügyi tervezete megszegi a jogállami normákat és súlyos működési problémákat idézhet elő a menekültügyi és bevándorlási intézményrendszerben. A Menedék Egyesület állásfoglalása a menedékkérők helyzetének 2017 elején tervezett további szigorításáról.

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület aggodalommal fogadja a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett, „a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról” szóló, a menekültügyi és bevándorlási rendszer további átalakítását célzó javaslatot. Az előterjesztés által javasolt jogszabályi és intézményi változtatások nem, vagy csak részlegesen szolgálják az előterjesztő által megfogalmazott – és a Menedék Egyesület által is messzemenőkig támogatott – célokat, jelesül egy biztonságosabb, és a visszaélésekre kevesebb lehetőséget adó menekültügyi rendszer működtetését. Véleményünk szerint a Kormány előterjesztése három káros hatással jár:

- erodálja a jogállami normákat;

- rombolja a hatályos nemzetközi jognak megfelelő menekültvédelmi rendszert;

- működési anomáliákat idéz elő a menekültügyi és bevándorlási intézményrendszerben.

A tervezet egy nehezen fenntartható, sérülékeny, költséges és jelentős köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat jelentő intézményi működéshez vezethet.

Indokolatlan a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet jogi alapjainak kiszélesítése

Az indítvány többek között kiszélesítené a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” jogi alapjait. Álláspontunk és ismereteink szerint nem állnak fenn a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” jelenleg hatályos előírt feltételei és a Menedék nem pártolja, hogy a végrehajtó hatalom különösen széles, a magánszférát erőteljesen csorbító, a jogállami garanciákkal körbe nem vett előjogokhoz jusson.

A Menedék értelmezése szerint a menedékkérőknek tranzitzónában történő elhelyezése maga idézheti elő azokat a körülményeket, ami miatt „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” rendelhető el.

A kezdeményezés további jelentős kockázata, hogy lebontja a jelenlegi menekültügyi rendszert, és a válsághelyzet általánossá tételével a tranzitzónákban való elhelyezést teszi főszabállyá.

A gyermekekre vonatkozó szabályozás szigorítása ellentétes a hatályos jogszabályokkal

A Kormány javaslata általánossá tenné valamennyi kérelmező, beleértve a kiskorúak számára is a tranzitzónában való elhelyezést, ami nincs összhangban az uniós irányelvekkel, amelyekkel a magyar szabályoknak összhangban kell lenniük.

A szöveg szerint a 14-18 év közötti kísérő nélküli kiskorúakat a gyermekotthonok helyett a szűkös kapacitású tranzitzónákban helyeznék el. A javaslat adós marad annak bemutatásával, hogy ezzel Magyarország továbbra is megfelel-e majd az Európai Unió Befogadási irányelvének, amely a gyermek mindenek felett álló érdekét tartja szem előtt, és betartása kötelező.   

Az ajánlásból hiányzik továbbá az is, hogyan kívánja a Kormány biztosítani a tranzitzónákban a (nemi) erőszak, kínzás áldozatává vált, illetve fegyveres konfliktust elszenvedő kiskorúak speciális ellátását, amit szintén előír a Befogadási irányelv.

A jogszerűtlenül tartózkodó külföldiek idegenrendészeti eljárás nélküli visszafordítása növeli a köz- és nemzetbiztonsági kockázatot

Az uniós joggal ellentétes az az elképzelés is, hogy az ország területén feltartóztatott, jogszerűtlenül tartózkodó külföldieket a határzár túloldalára kísérnék, mivel ez gyakorlatilag kizárná a kérelmező Magyarország területén maradásának jogát a kérelem megvizsgálása alatt.

Nem világos az sem, hogy mennyiben csökkenti a Magyarországra nehezedő illegális migrációs nyomást, és előzi meg a semmiféle humanitárius igényt ki nem elégítő, sőt közegészségügyi kockázatot teremtő illegális táborok kialakulását ez a megoldás, amely csupán a határzár másik oldalára „küldi” a harmadik országbeli állampolgárt, akit okmányok (és szabályos visszafogadási eljárás) híján a szomszédos ország hatóságai nem léptethetnek be területükre.

A javaslat elfogadása esetén a rendőrség munkaterhei, szállítási szükségletei jelentősen megnőnek, hiszen akár Budapesten, vagy a Magyarország nyugati határai mentén elfogott, védelmi igényt jelző, jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt is a schengeni külső, Magyarország déli határai mentén kialakított határzár másik oldalára kell szállítani. Ennek kapcsán és a tranzitzónák bővítéséhez és átalakításához kapcsolódó beruházások miatt szerencsés lenne, ha a Kormány közzétenné a törvényjavaslathoz jogszabály szerint mellékelendő hatásvizsgálati jelentését, beleértve a javaslat megvalósításának anyagi vonzatait.

A Menedék egyesület ezúton is jelzi, hogy az elmúlt két évtized gyakorlatához hasonlóan most is készen áll a szakmai párbeszédre, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy Magyarország a jogállami normákkal összhangban ellenőrizze a határait, megakadályozva a jogosulatlan belépést, de garantálva az üldözöttek védelmét.

További információ:

Németh Borbála, kommunikációs munkatárs 

borbala.nemeth@menedek.hu | +36 20 273 3280

A Menedék Egyesület részletes állásfoglalása a menedékkérők helyzetére vonatkozó szabályok 2017 elején tervezett további szigorításáról az alábbi PDF-ben található. 

Csatolmány