Képzési kínálatunk

A képzéseinket ajánljuk mindazon szakembereknek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel is kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek és szeretnék hatékonyabban végezni munkájukat.

Az aktuálisan meghirdetett képzéseink mellett megfelelő számú jelentkező esetén lehetőség van egyes képzéseink indítására. Intézmények érdeklődése esetén kihelyezett képzések megtartását is vállaljuk. Kapcsolatfelvétel

Képzési repertoárunk:

Az alábbi képzéseink a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján engedélyezett D képzési körbe tartoznak:
Segítő munka a menekültek/migránsok körében
Közösségi munka bevándorlókkal
Migráns-specifikus tematikus esetmegbeszélő csoport

Migráns-specifikus készségfejlesztés képzőknek
Önkéntes készségfejlesztés
Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a migránsokkal dolgozó szociális szakembereknek
Egészségügyi dolgozók migráns-specifikus kompetenciafejlesztése
Migráns gyerekek a gyermekvédelemben
Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése
Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése 32 órában

Az alábbi képzéseink a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus továbbképzési programok:
Interkulturális kompetencia fejlesztés pedagógusoknak
Migráns gyerekek az óvodában - interkulturális kompetenciafejlesztés
Tartalom alapú magyar mint idegen nyelv oktatása


Segítő munka a menekültek/migránsok körében

Képzési óraszám: 88 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D001

A képzés tematikája három nagyobb egymásra épülő részre tagolódik.

 1. Migráns-specifikus segítő munka alapjai (32 óra)
 2. Interkulturális ismeretek és készségfejlesztés (24 óra)
 3. Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret (32 óra)

A képzés során a résztvevők megismerik a migrációhoz kapcsolódó alap- és kulcsfogalmakat, migrációs folyamatokat, trendeket valamint a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméleteket, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerét és a migrációt befolyásoló tényezőket.

Ismereteket szereznek a menekültek és migránsok kibocsátó országairól, megismerkednek a kommunikációs helyzeteket nehezítő kulturális különbségek és az ezekből fakadó konfliktusok hátterével, okaival és működési mechanizmusaival, valamint képessé válnak az ilyen különbségekből eredő konfliktusok felismerésére, megértésére és hatékony, elfogadó kezelésére.

Mélyül segítő identitásuk és önismeretük, feldolgozzák a felmerülő gyakorlati kérdéseket, interkulturálisan kompetens segítővé válnak, így hatékonyabban tudják kezelni a migráns egyének és csoportok problémáit.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, szakmai végzettség, segítő szakmai előnyt jelent.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:

 • Szociális és államigazgatási területen dolgozók
 • Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok és civil szervezetek munkatársai
 • Idegenrendészeti feladatokat végzők
 • Egészségügyben dolgozók
 • Felsőoktatásban dolgozók és felsőoktatásban résztvevő hallgatók
 • Önkéntesek


Közösségi munka bevándorlókkal

Képzési óraszám: 32 óra
Képzési pontérték: 35 pont
A program engedélyszáma: S-05-041/2017 (érvényességi ideje: 2020.12.31)
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D003

A képzési tematika négy nagy egymásra épülő témakörből áll.

 1. A társadalmi problémák megközelítései. A szociális munka módszerei (8 óra)
 2. Követendő gyakorlatok I. Érintettek aktivizálása, részvételi akciókutatás (8 óra)
 3. Követendő gyakorlatok II. Fórum színház közösségfejlesztés művészeti eszközökkel (8 óra)
 4. Közösségi munka a gyakorlatban (8 óra)

A képzés folyamán fejlődik a résztvevők differenciált migráns-specifikus szakmai gondolkodása, bővül rendszerszemléletű tudásuk, tudatosodnak az egyes intervenciós eszköztartalmak.

Megismerik a követendő gyakorlatokat, mely gyakorlatok hatékonyan átültethetők a migráns közösségekkel folytatandó közösségi munka gyakorlatába.

Megtanulják a jellemző problémákra/szükségletekre reflektáló közösségi alapú intervenciók tervezését.  

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, szakmai végzettség, segítő szakmai előnyt jelent.

A képzést jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:

 • Szociális és államigazgatási területen dolgozók
 • Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok és civil szervezetek munkatársai
 • Idegenrendészeti feladatokat végzők
 • Egészségügyben dolgozók
 • Felsőoktatásban dolgozók és felsőoktatásban résztvevő hallgatók
 • Önkéntesek


Migráns-specifikus tematikus esetmegbeszélő csoport

Képzési óraszám: 32 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D008

A migráns-specifikus tematikus esetmegbeszélő csoport olyan szakembereknek nyújt segítséget, tapasztalat megosztási lehetőséget, akik napi munkájuk során foglalkoznak migráns, menekült kliensekkel. A résztvevők saját eseteken keresztül tisztázzák a segítő kapcsolatban felmerülő szerepeket, feldolgozzák a saját élményeiket/tapasztalataikat. A tematikus esetmegbeszélés során, mélyül a résztvevők segítő identitása és szakmai önismerete és feldolgozásra kerülnek olyan gyakorlati kérdések, melyek segítik az interkulturálisan kompetens segítővé válást. Az esetmegbeszélő csoporton való részvétel által hatékonyabban tudják kezelni a migráns egyének és csoportok problémáit.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, a hatékonyság érdekében előnyt élveznek azok, akik migráns, menekült ügyfelekkel dolgoznak, esetet vezetnek.


Migráns-specifikus készségfejlesztés képzőknek

Képzési óraszám: 32 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D007

A képzést 4 napon valósítjuk meg. Általában az első, 8 képzési órás napra Budapesten kerül sor, majd ezt követi egy háromnapos 24 képzési órás bentlakásos rész.

A képzés tematikája négy egymásra épülő részből áll.

 1. Bevezetés, a tréneri munka alapjai (8 óra)
 2. Tréninggyakorlatok: módszerek és megközelítések/I (8 óra)
 3. Tréninggyakorlatok: módszerek és megközelítések/II (8 óra)
 4. Visszajelzés, értékelés, lezárás (8 óra)

A képzés során a résztvevők megismerik a tréneri szerep alapjait és az ehhez szükséges készségeket. Tréneri szerepmodellt, egyéni szempontokat kapnak a tréningvezetéshez, valamint tréning gyakorlatokat és lehetőséget azok megvalósítására a képzés során.

Saját élményt szereznek az érzékenyítő tréningek vezetésében, bővül képzési portfoliójuk, releváns visszajelzést kapnak a tréneri készségeikről.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, de előzetes képzési tapasztalat, migráns-specifikus tréneri gyakorlat előnyt jelent.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik a jövőben szeretnének migráns-specifikus témában tréningeket tartani. 


Önkéntes készségfejlesztés

Képzési óraszám: 16 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D002

A képzés során az önkéntesség olyan aspektusai kerülnek feldolgozásra, mint a határok kérdése, az önkéntes szerephez kapcsolódó etikai normák, segítő szerepek. A résztvevők szerepjátékokon, esetfeldolgozásokon keresztül ismerik meg a migránsokkal folytatandó segítő munka természetét, térképezhetik fel a problémás területeket. A képzés elvégzése által az önkéntesek migráns-specifikus tudástára bővül, valamint tisztázódnak az önkéntes segítés lehetséges színterei és módozatai.

A képzésre jelentkezhetnek önkéntes munkát végző, vagy önkéntes munkát végezni szándékozó személyek.
 


Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a migránsokkal dolgozó szociális szakembereknek

Képzési óraszám: 32 óra
Képzési pontérték: 30 pont
A program engedélyszáma: S-05-081/2016 (érvényességi ideje: 2019.12.31)
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D005

A képzés főbb témái:

 1. Migránsok segítése az intézményrendszer fókuszából
 2. Interkulturális konfliktusok
 3. Saját és csoportos sztereotípiák
 4. Interkulturális konfliktusok
 5. Szakmai identitás
 6. Interkulturálisan kompetens segítés egyes elemei

A továbbképzési program elsődleges célja a szakmai önismeret és az interkulturális kompetencia fejlesztése, valamint az önreflektív szakmai gondolkodás mélyítése. 

A résztvevők személyes tapasztalataikon keresztül mélyítik szakmai önismeretüket, migráns-specifikus ismeretekre tesznek szert. Szituációs gyakorlatokon, esetfeldolgozásokon keresztül kapnak naprakész képet a harmadik országbeli állampolgárok speciális szükségleteiről, megismerkednek a lehetséges intervenciók irányával. A szakmai önismeretfejlesztő foglakozás során a résztvevők tudatosíthatják motivációikat a migránsokkal folytatandó segítő munkát illetően, eszközöket kapnak munkájuk hatékonyabbá, tudatosabbá tételéhez.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon a szociális szférában dolgozó szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:


Egészségügyi dolgozók migráns-specifikus kompetenciafejlesztése

Képzési óraszáma: 24 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D004       

A képzési tematika két részből áll.

 1. Migránsok Magyarországon. Migránsok a magyar egészségügyben.(12 óra)
 2. Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés. (12 óra)

A képzés folyamán a résztvevők megismerik a migrációhoz kapcsolódó alap- és kulcsfogalmakat, a Magyarországra irányuló migrációs folyamatokat és trendeket, valamint a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméleteket, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerét és a migrációt befolyásoló tényezőket, különös tekintettel az egészségügyre.

Mélyül segítő identitásuk és szakmai önismeretük, feldolgozásra kerülnek a felmerülő gyakorlati kérdések, interkulturálisan kompetens segítővé válnak, így hatékonyabban tudják kezelni a migráns egyének és csoportok problémáit.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, szakmai végzettség, egészségügyi végzettség előnyt jelent.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon egészségügyben dolgozó szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek.


Migráns gyerekek a gyermekvédelemben

Képzési óraszáma: 60 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D006

A képzés tematikája három egymásra épülő részből áll.

 1. Bevezetés, elméleti háttér (16 óra)
 2. Migráns gyerekek a gyermekvédelemben (16 óra)
 3. Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés (28 óra)

A képzés során a résztvevők betekintést kapnak a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméletekbe, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerébe, a gyermekvédelmi rendszer és a migránsokra vonatkozó szabályozás összefüggéseibe, és megismerik a migrációt befolyásoló pszichológiai tényezőket.

Megismerik a migráns gyerekekkel kapcsolatos ellátási formákat, valamint a migráns gyerekekkel és családjaikkal (is) foglalkozó hazai intézményrendszert.

Megismerik a kultúra és identitás viszonyát, tudatosítják az interkulturális konfliktusok okait, kialakulását és feloldási lehetőségeit. Fejlődik segítő identitásuk és a szakmai önismeretük, bővül a migráns gyerekekkel folytatott segítő munka során alkalmazott eszközkészletük.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, migráns-specifikus vagy gyermekvédelmi gyakorlat előnyt jelent.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi gyerekekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek.
 


Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése

Képzési óraszáma: 32 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D009

A képzést 4 napon valósítjuk meg. Az első, 8 képzési napra Budapesten kerül sor, majd ezt követi egy háromnapos 24 képzési órás bentlakásos rész.

A képzés tematikája három részből áll.

 1. Migránsok helyzete Magyarországon, bevezetés (8 óra)
 2. Önismeretfejlesztés - interkulturális kontextusban (8 óra)
 3. Az interkulturális közvetítő segítő szerepe (16 óra)

A képzés során a résztvevők betekintést kapnak a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméletekbe, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerébe. Megismerik a migránsokkal foglalkozó intézményrendszert, az ellátórendszer szereplőinek felelősségét és hatáskörét.

Saját tapasztalataik tükrében megismerik az interkulturális konfliktusok természetét. Tisztázzák az interkulturális közvetítő/mediátor lehetséges szakmai szerepeit. Fejlődik, mélyül szakmai önismeretük.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, migráns-specifikus gyakorlat előnyt jelent.

A képzésre elsősorban olyan migráns vagy migráns hátterű személyek jelentkezhetnek, akik külföldiekkel is foglalkoznak, illetve potenciálisan foglalkozhatnak. Várjuk olyan szakemberek jelentkezését is, akik antropológiai tanulmányokat folytatnak és/vagy beszélnek Magyarországon élő harmadik országbeli bevándorlók által használt nyelven (pl. arab, kínai, vietnámi, perzsa stb).


Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése 32 órában

Képzési óraszáma: 32 óra
Nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D010

A képzést 4 napon valósítjuk meg. Az első, 8 képzési napra Budapesten kerül sor, majd ezt követi egy háromnapos 24 képzési órás bentlakásos rész.

A képzés tematikája három részből áll.

 1. Migránsok helyzete Magyarországon, bevezetés (8 óra)
 2. Önismeretfejlesztés - interkulturális kontextusban (8 óra)
 3. Az interkulturális közvetítő segítő szerepe (16 óra)

A képzés során a résztvevők betekintést kapnak a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméletekbe, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerébe. Megismerik a migránsokkal foglalkozó intézményrendszert, az ellátórendszer szereplőinek felelősségét és hatáskörét.

Saját tapasztalataik tükrében megismerik az interkulturális konfliktusok természetét. Tisztázzák az interkulturális közvetítő/mediátor lehetséges szakmai szerepeit. Fejlődik, mélyül szakmai önismeretük.

A képzésbe való bekapcsolódásnak nem feltétele kötött iskolai végzettség, migráns-specifikus gyakorlat előnyt jelent.

A képzésre elsősorban olyan migráns vagy migráns hátterű személyek jelentkezhetnek, akik külföldiekkel is foglalkoznak, illetve potenciálisan foglalkozhatnak. Várjuk olyan szakemberek jelentkezését is, akik antropológiai tanulmányokat folytatnak és/vagy beszélnek Magyarországon élő harmadik országbeli bevándorlók által használt nyelven (pl. arab, kínai, vietnámi, perzsa stb).


Interkulturális kompetencia fejlesztés pedagógusoknak

Képzési óraszám: 30 óra
Alapítási engedélyszáma: 957/132/2013 (érvényességi ideje: 2018.07.25)
A képzés pedagógusoknak akkreditált, 30 kredit pontot ér

A képzés során a résztvevők megismerik az interkulturális kompetencia összetevőit és azok különféle dimenzióit, valamint a migráns gyerekek élethelyzetéből fakadó jelenségek tipikus formáit, okait, a migráns gyerekekkel való foglalkozás speciális pedagógiai vonatkozásait. Megismerik az interkulturális konfliktusok megelőzésének és feloldásának lehetőségeit, ezeknek a mindennapi pedagógiai gyakorlatukba való integrálását. Gyakorlati ismereteket kapnak a kulturális, tanulási és nyelvi különbségekhez kötődő pedagógiai helyzetek felismeréséhez és kezeléséhez, eszközöket kapnak munkájuk hatékonyabbá, tudatosabbá tételéhez. Fejlődnek interkulturális kompetenciáik, mélyül szakmai önismeretük.

A képzésbe való bekapcsolódásnak feltétele (pedagógus) felsőfokú iskolai végzettség.

A képzésre jelentkezhetnek óvodapedagógusok, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, valamint iskolai vezetők, vezetői feladatokat ellátó pedagógusok, pedagógiai munkát segítő szakemberek.


Migráns gyerekek az óvodában - interkulturális kompetenciafejlesztés

Képzési óraszáma: 30 óra
Alapítási engedélyszáma: 43/142/2014. ((érvényességi ideje: 2019.07.01)
A képzés pedagógusoknak akkreditált, 30 kredit pontot ér

A képzés két tematikai egységből áll.
I. Bevezetés, ismerkedés, ráhangolódás
II. Interkulturális kompetencia fejlesztése
III. Persona Doll módszertan
IV. Lezárás, értékelés

Az óvodai intézményekben egyre nagyobb számban jelennek meg migráns vagy migráns hátterű gyerekek. Egyre nagyobb az óvodapedagógusok részéről az igény arra, hogy az óvodai életben előforduló kulturális különbözőségből fakadó nehézségeket kompetensen tudják kezelni. A képzés elsődleges célja a szakmai önismeret és az interkulturális kompetencia fejlesztése, és a felmerülő gyakorlati kérdések feldolgozása. További cél, hogy a résztvevők megismerjenek egy speciális módszertant, amely a munkájukat segíti. A Persona Doll egy gyermekekkel használható előítélet - és konfliktuskezelő módszer, melynek segítségével hatékonyan és játékosan dolgozható fel a sztereotípia és az esélyegyenlőség témája, és kreatívan használható a gyermekek között felmerülő konfliktusok kezelésére is.

A képzés gyakorlatközpontú, szerepjátékokkal, kooperatív oktatási módszerrel, gyakorlatok segítségével dolgozza fel a témát interaktív módon.

A képzésre jelentkezhetnek óvodapedagógusok, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, valamint iskolai vezetők, vezetői feladatokat ellátó pedagógusok, pedagógiai munkát segítő szakemberek. A képzésbe való bekapcsolódásnak feltétele (pedagógus) felsőfokú iskolai végzettség.
 


Tartalom alapú magyar mint idegen nyelv oktatása

Képzési óraszáma: 30 óra
Alapítási engedélyszáma: 957/151/2013 (érvényességi ideje: 2018.09.26)
A képzés pedagógusoknak akkreditált, 30 kredit pontot ér

A képzés két tematikai egységből áll.
I. Bevezetés, ráhangolódás
II. A magyar mint idegen nyelv tartalomalapú nyelvoktatásának(TNY)elméleti alapjai
III. Migráns tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése
IV. Lezárás, értékelés

A külföldi, nem magyar anyanyelvű, magyarul nem vagy nem jól beszélő tankötelezett gyerekek jelenléte a magyar közoktatási intézményekben napjainkra szinte mindennapossá vált. A korlátozott magyar nyelvi kódú gyermekek különböző tanórákon történő integrációjára, a magyar nyelv elsajátításának segítésére a pedagógusok többsége nincs felkészülve. Erre a hiányosságra reflektálva dolgoztuk ki továbbképzésünk tematikáját.

A képzés két nagy tematikai egységből, és egy a képzés során szerzett ismereteket integráló műhelymunkából áll. Az első tematikai egység áttekinti a TNY elméletét és gyakorlatait, majd a magyar mint idegen nyelv a TNY számára releváns jellemzőit. A második tematikai egység a TNY gyakorlatba ültetésére koncentrál a magyar közoktatás keretein belül. A közoktatás tartalmi és formai jellemzőihez igazodva tárgyalja a migráns gyermekek nyelvi kompetenciájának fejlesztését támogató segédanyagok készítésének módszertanát és a hozzájuk kapcsolódó értékelés lehetőségeit.

A képzésre jelentkezhetnek tanítók, általános- és középiskolai tanárok, valamint iskolai vezetők, vezetői feladatokat ellátó pedagógusok, pedagógiai munkát segítő szakemberek. A képzésbe való bekapcsolódásnak feltétele (pedagógus) felsőfokú iskolai végzettség.