A migránsáradatot visszaszorító intézkedések önkényes elzárásokhoz vezetnek Líbiában

22/02/2017
Short description

70 másik civil szervezettel együtt a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület is aláírta azt az Európai Parlamentnek 2017. február 22-én küldött anyagot, amelyben a szervezetek bírálják az Európai Unió Líbiával való tervezett együttműködését, és sürgetik a döntéshozókat, hogy felelősen számoljanak azokkal a kockázatokkal, amelyeknek a menekültek ki vannak téve az észak-afrikai államban.

Forrás: ViceNews
Body

70 másik civil szervezettel együtt a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület is aláírta azt az Európai Parlamentnek 2017. február 22-én küldött anyagot, amelyben a szervezetek bírálják az Európai Unió Líbiával való tervezett együttműködését, és sürgetik a döntéshozókat, hogy felelősen számoljanak azokkal a kockázatokkal, amelyeknek a menekültek ki vannak téve az észak-afrikai államban.

A megállapodás a migránsok visszatoloncolását irányozza elő Líbiába azzal a céllal, hogy az Európai Unió gátat szabjon az észak-afrikai országból érkező menekültáradatnak. A kivitelezés több pontja – pl. a líbiai hatóságok ellenőrzése – egyelőre nem világosak. Líbia nem biztonságos ország, ezért az aláíró civil szervezetek tiltakoznak a gyakorlat bevezetése ellen.

Álláspontunk szerint az embercsempészetet visszaszorító intézkedések szándéka a mostani körülmények között nem valósul meg, az együttműködés a líbiai hatóságokkal súlyos visszaéléseknek és önkényes elzárásnak fogja kitenni a menekülteket.

A migrációs hullám kezelését a középső földközi-tengeri útvonal mentén Líbiára terhelő ötlet várhatóan nemhogy visszaszorítja az embercsempészetet, vagy megóvja az emberéleteket, és az emberi jogokat, hanem jelentősen növeli annak az esélyét, hogy rossz bánásmódnak, szenvedésnek lesznek kitéve az érintett menedékkérők.

Líbiában jelenleg zavaros a politikai és a biztonsági helyzet. Az ENSZ által támogatott Tripolinak korlátozott, ingatag hatalma van szemben számos más szereplővel. A három éve megválasztott parlament nem az ENSZ bábáskodásával létrehozott, nemzetközileg elismert kormányt támogatja.

Az EU maga is nem biztonságos helyként írja le az országot. Alátámasztó bizonyítékok sora számol be menekültekkel és migránsokkal szemben elkövetett rendszerszintű erőszakról. Az EU-jelentések mellett több emberi jogvédő csoport is borzalmas körülményekről, rossz bánásmódról (nemi erőszaktól kezdve a kínzáson át a kivégzésekig) tudósít Líbia-szerte. A levelet kezdeményező PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) is rendelkezik önkényes elzárásokról szóló dokumentumokkal olyan központokból, ahol menekültek kerülnek elhelyezésre, miután feltartóztatta őket a líbiai parti őrség.

A tervezet hivatkozik az EU-Törökország megállapodásra, de az több okból nem szolgálhat a jó gyakorlat példájaként. A legutóbbi máltai EU-csúcstalálkozón a török megállapodásra sikerként tekintettek. A siker kritériuma az érkezők száma volt, ugyanakkor egyetlen fázisban sem mérlegelték a döntés hatalmas emberi költségét. Menekültek és migránsok ezrei rekedtek a görög szigeteken embertelen és életveszélyes körülmények között kitéve annak a kockázatnak, hogy visszaküldik őket Törökországba. Még fontosabb, hogy azóta alternatív útvonalakra kényszerültek a menekültek Görögországban és Bulgáriában, ami több esetben emberéleteket követelt (általában kihűléses halált). Ezek az útvonalak kevésbé láthatóak és ritkán tudósít róluk a média, meghagyva azt az illúziót, hogy az EU-Törökország megállapodás megállította az érkezőket.

Nincs bizonyíték arra, hogy az EU bármiféle hatásvizsgálatot végzett volna az intézkedések potenciális következményeit illetően. Az aláírók szerint az EU-nak teljes felelősséget kell vállalnia a következmények miatt, amit maguk után vonnak ezek az intézkedések.

A szervezetek sürgetik a döntéshozókat, hogy:

- tartsák be a visszairányításra vonatkozó nemzetközi normákat, azaz, hogy ne hajtsák végre olyan ország területére, amely nem minősül biztonságosnak

- gondoskodjanak a biztonságos mobilitásról, és rendezett csatornákon (humanitárius, tanulói vízumon, családegyesítésen munkaerő-mobilitáson) keresztül segítsék a menedéket keresőket, és a menedékkérés jogát minden körülmények között biztosítsák számukra

- vizsgálják felül a máltai csúcstalálkozón felvázolt terveket, és biztosítsák az emberi jogokat és a nemzetközi jog betartását

- a valettai cselekvési terv szerint tartsák tiszteletben a mozgásban lévők emberi jogai tekintet nélkül a státuszukra

- az intézkedésekkel ne arra törekedjenek, hogy megállítsák a menekültek mozgását, alapvető jogaikat tartsák tiszteletben,

- a líbiai emberi jogokkal való visszaélésekkel felelősen foglalkozzanak

- átfogóan értékeljék a migránsok emberi jogi helyzetét, és azokat a veszélyeket, amelyeknek ki vannak téve Líbiában

- a nemzetközi ügynökségeket támogassák abban, hogy azok biztosíthassák, hogy Líbia teljesítse az emberi jogokra vonatkozó kötelezettségét

- legyenek különös tekintettel a sérülékeny csoportok (gyerekek, fogyatékossággal rendelkezők, kínzások áldozatai, diszkriminációnak kitett személyek) biztonságára

A hivatalos levél itt érhető el

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület a A PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) szervezet tagja. Igazgatónk, Kováts András a PICUM testület tagja.