Pszicho-szociális segítségnyújtás nemzetközi védelemben részesülők számára Magyarországon

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása, valamint a menekült és oltalmazott gyermekek érdekeinek érvényesítése és integrációjának segítése.

Projekt időtartama
2019 január – 2019 december
Projektfelelős
Marosváry Barbara
Támogató
UNHCR

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása, valamint a menekült és oltalmazott gyermekek érdekeinek érvényesítése és integrációjának segítése. Célunk, hogy a menekültek és oltalmazottak tényleges és tartós védelmet élvezhessenek Magyarországon, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében. A menekültekkel folytatott segítő munka során egy olyan komplex szolgáltató rendszert alkalmazunk, mely a szociális munka széles eszközrendszerét használva valósul meg.
Budapesten szociális tanácsadás keretében segítünk menekülteknek és oltalmazottaknak abban, hogy megtalálják helyüket a magyar társadalomban: a bürokratikus rendszerekben eligazítást nyújtunk, a lakhatásban, álláskeresésben kapcsolattartóként, interkulturális közvetítőkkel segítünk. A szociális tanácsadás és az ehhez szükség esetén kapcsolódó jogi segítségnyújtás által támogatjuk, hogy a menekültek és oltalmazottak boldogulni tudjanak a helyi viszonyok között.
Csoportos és közösségi foglalkozásokkal segítjük elő különböző érzékeny csoportok beilleszkedését, rendszeres és ünnepekhez kapcsolódó egyedi eseményeket szervezünk.
Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységet folytatunk, amelynek során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv, írás, olvasás elsajátítását tudjuk elősegíteni. Célunk, hogy a menekült és oltalmazott gyerekek sikeresebben vegyenek részt a közoktatásban, a felnőttek pedig jobb esélyekkel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Akkreditált magyar nyelvi képzést szervezünk, egy nyelviskolával együttműködve.
Heti rendszerességgel jelen vagyunk szociális munkásokkal és interkulturális közvetítőkkel a befogadó állomásokon Vámosszabadiban és Balassagyarmaton, ahol egyéni tanácsadást nyújtunk, valamint szabadidős programokat tartunk.
Önkéntesek bevonásával egyéni mentorálás keretében segítjük a nemzetközi védelemben részesülő gyerekek iskolai előrehaladását. Ezen felül gyerekprogramokat szervezünk, valamint egy nyári tábort tartunk főként azoknak a gyerekeknek, akikkel a tanév során mentorálás keretében foglalkozunk.

Projektazonosító: HUN01/2019/0000000042