Migrant Workers’ Perspective in Hungary, Poland, Romania and Bulgaria

A projekt célja a külföldiek foglalkoztatásával és integrációjával kapcsolatos szabályozások és gyakorlatok vizsgálata négy közép-kelet-európai országban. 

Projekt időtartama
2019. február – 2020. február
Projektfelelős
Barcza Ildikó
Támogató
Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest

A projekt célja a külföldiek foglalkoztatásával és integrációjával kapcsolatos szabályozások és gyakorlatok vizsgálata négy közép-kelet-európai országban. A kutatás során olyan eljárásokat és gyakorlatokat azonosítunk, amelyek hatással vannak arra, hogy a külföldiek az adott országokban letelepedjenek, és ne utazzanak tovább Nyugat-Európába.

Megvizsgáljuk azokat a belépési pontokat, amiken keresztül a külföldiek az adott országokba érkeznek és munkát vállalnak, különös figyelmet fordítva az érintett külföldiek személyes tapasztalataikra: migrációs motivációjukra, munkavégzési körülményeikre, a befogadó országhoz és közösséghez való kapcsolódásukra, stb.

A projektben résztvevő országok mindegyike komoly munkaerőhiánnyal küzd, miközben kormányaik a migrációval szemben meglehetősen elutasító irányvonalat képviselnek. Kutatásunkkal releváns információt és irányadó szakpolitikai javaslatokat kívánunk adni olyan bevándorlási szabályozásokra és gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek reagálnak a megnövekedett munkaerőpiaci szükségletekre, figyelembe véve a téma érzékenységét is.

A kutatás eredményeit a négy országra vonatkozóan külön országjelentésekben, valamint egy összegző tanulmányban tesszük közzé, szakpolitikai javaslatainkat nemzeti és EU-s vonatkozásban is megfogalmazzuk.