Támogatás hazatérőknek

A projekt célja az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizetek végrehajtására szolgáló őrzött szállásokon, Kiskunhalason, Nyírbátorban, Győrben és a Repülőtéri Rendőrigazgatóságon elhelyezett potenciális visszatérők esélyeinek javítása a hazatérésre és a re-integrációra.

Projekt időtartama
2014
Projektfelelős
Kovách Eszter, Dudás Renáta
Támogató
Európai Visszatérési Alap

A jelenlegi gyakorlat szerint az idegenrendészeti eljárás alá vont külföldiek akár több hónapig is őrizetben vannak a Rendőrség által működtetett őrzött szállásokon. Az őrizet alatt törvényszerűen bekövetkező pszichés, mentális és fizikai állapotromlás enyhítése, a későbbi visszailleszkedés esélyeinek javítása érdekében elengedhetetlen volt egy elsősorban szociális szolgáltatási elemekből álló hazatérést támogató információs és tanácsadási program kidolgozása.

A projekt célja az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizetek végrehajtására szolgáló őrzött szállásokon, Kiskunhalason, Nyírbátorban, Győrben és a Repülőtéri Rendőrigazgatóságon elhelyezett potenciális visszatérők esélyeinek javítása a hazatérésre és a re-integrációra. Ennek keretében internetes szobák kerültek kialakításra, ezzel biztosítva az információkhoz való hozzáférést a potenciális hazatérők számára.

A projekt a hazatérésre vonatkozó tanácsadással segíti a célcsoport tagjait, valamint enyhíti az őrizet ideje alatt bekövetkező pszichés állapotromlást, és szakszerű támogatást nyújt egyéni re-integrációs stratégiák kialakításában.

A projekt keretében szociális munkások biztosítanak egyéni konzultációs lehetőséget, segítő beszélgetést a hazatérés utáni lehetőségek feltérképezése érdekében, egyéni re-integrációs tervet készítenek a hazatérővel közösen, segítséget nyújtanak a külföldinek az érdekképviseleti lehetőségek megtalálásában, nemzetközi és hazai segítő, támogató szervezetekkel való kapcsolat létesítésében.

A közösségi munkások az aktuálisan az őrzött szállásokon tartózkodók érdeklődési körének megfelelően közösségi programokon, szabadidős tevékenységeken keresztül értelmes időtöltési lehetőséget kínálnak a külföldieknek, strukturálják az idejüket, elviselhetőbbé teszik a bezártságot.

A pszichológusok pszichológiai tanácsadást biztosítanak az őrzött szálláson elhelyezett külföldiek részére. Felmérik a pszichológiai tanácsadásra, segítségre szoruló, traumán átesett személyek körét, számukra tanácsadást biztosítanak, amelynek hatására enyhítik a külföldi feszültségeit, szorongását, minimalizálják a pszichés és fizikai állapotromlást.

A projektet az Országos Rendőr-főkapitánysággal partnerségben valósítjuk meg.

A projektet az egyes helyszíneken dolgozó projektmunkatársak rendszeresen egyeztetnek az adott őrzött szállás vezetőségével (idegenrendészeti vezető, szállásvezető, szállásvezető-helyettes, szolgálatvezetők) a projektmegvalósításról, az együttműködésről, a felmerülő problémák hatékony kezeléséről.