Szociális tanácsadás és jogsegély-szolgálat

Projekt időtartama
2004
Támogató
BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – Együtt a belüggyel pályázat

A program keretében a Menedék Egyesület a Magyar Helsinki Bizottsággal együttműködve ingyenes jogi és szociális tanácsadást és képviseletet nyújtott a debreceni, a bicskei és a békéscsabai befogadóállomás lakóinak. A program célja a menekültek és befogadottak társadalmi integrációjának segítése, valamint a menedékjogot kérők jogi képviselete. A program másodlagos célja volt, hogy a Menedék Egyesület és a Magyar Helsinki Bizottság jobban összehangolja tevékenységét, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a Magyarországra érkező menekültek támogatása hatékonyabbá váljon. A program célcsoportját a menedékkérők, menekültek és befogadottak alkották. Mivel jelenleg nincs biztosítva a menedékkérők számára államilag támogatott jogi védelem igénybevétele, a program lehetőséget teremtett a befogadóállomásokon tartózkodó menekültek számára, hogy jogi szolgáltatáshoz hozzájussanak. A szociális szolgáltatás célja az ügyfelek magyarországi társadalmi beilleszkedésének a segítése, az életminőségük javítása, valamint az önálló életvitel megteremtésének, majd fenntartásának segítése volt. Jogi segítségnyújtás során három ügyvéd három hónap alatt 101 ügyben működött közre. Ennek keretében az ügyvédek menedékjogi meghallgatáson vettek részt, beadványt szerkesztettek, jogorvoslati kérelmet írtak, szakértőkhöz fordultak, illetve kérték szakértő bevonását, továbbá más államigazgatási szervek előtt jártak el ügyfeleik érdekében. Szociális segítségnyújtás során a debreceni és a bicskei befogadó állomáson dolgozó szociális munkások három hónap alatt 51 ügyben nyújtottak segítséget, így a hozzátartozókkal együtt 78 személy volt a szolgáltatás haszonélvezője. A befogadóállomások lakói leginkább munkahelykeresésben, albérletkeresésben, támogatások igénylésében, önkéntes hazatérésben, elhelyezési problémák megoldásában kérték a szociális munkások segítségét.