Szociális munka menekültekkel és oltalmazottakkal

A projekt célja, hogy az állami támogatás nyújtotta szolgáltatások kiegészítésével  a menekültek és oltalmazottak társadalmi beilleszkedése javuljon, Magyarországon tényleges és tartós védelmet élvezhessenek, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében.

Projekt időtartama
2012
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja, hogy az állami támogatás nyújtotta szolgáltatások kiegészítésével  a menekültek és oltalmazottak társadalmi beilleszkedése javuljon, Magyarországon tényleges és tartós védelmet élvezhessenek, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében.

A sikeres beilleszkedéshez jelentős kezdeti támogatásra van szükség. A jogszabályokkal, intézményi és társadalmi viszonyokkal, kulturális szokásokkal való megismerkedés, a megfelelő lakhatási és jövedelemszerző tevékenység találása, a személyes kötődések kialakítása és a magyar nyelv elsajátítása alapvető feltétele a sikeres integrációnak.

A projekt a szükségletekre a szociális munka módszerével, azon belül az egyéni és csoportos szociális munka eszközeivel és lehetőségeivel igyekszik reagálni.

A csoportos szociális munka módszere lehetőséget biztosít a gyerekek és nők számára a hasonló helyzetben lévő társaikkal való kapcsolattartásra, személyes kötődések és hálózatok kialakítására és ápolására, nehézségeik közös feldolgozására és megoldására, sikereik társas megélésére. Különböző csoportfoglalkozásokat és közösségi programok megvalósítását tervezzük, mint pl. baba-mama klub, társalgási klub, szülő-gyerek klub, női torna, iskola utáni korrepetálás, írás-olvasás tanítása felnőtteknek, magyar tanítás, kézműves foglalkozások, kirándulások stb.

A projekt során menekült és oltalmazott státuszú egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten heti 28 órában. Az egyéni esetmunka módszerével segítséget kívánunk adni az intézményes, bürokratikus, hivatali, oktatási rendszerben, lakáspiacon, munkaerőpiacon való eligazodáshoz, a jogosultságokhoz való hozzájutáshoz, az önálló életvezetés kialakításához, a családon belüli nehézségek leküzdésében, az egyéni megküzdési stratégiák fejlesztésében.  

A tanácsadás mellett az ügyfeleink egyéni szükségletei alapján biztosítunk pszichológiai konzultációt, szervezünk álláskeresési, valamint életvezetési csoportot. Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységet folytatunk 400 résztvevővel, amelynek során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv elsajátítását tudjuk elősegíteni. Nyáron 10 gyerek táboroztatását biztosítjuk.