Szivárvány

A projekt a befogadó állomáson tartózkodó gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelésére, a gyerekek tanulási készségeinek, pszichés állapotának, szocializációjának, társas kompetenciáinak fejlesztésére irányult.

Projekt időtartama
2015
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A 2013-ban indított Szivárvány című kétéves projektünk 2015. június 30-én sikeresen lezárult. A projekt a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülésére és minőségének javulására, a befogadó állomáson tartózkodó gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelésére, a gyerekek tanulási készségeinek, pszichés állapotának, szocializációjának, társas kompetenciáinak fejlesztésére irányult.

A projekt a debreceni befogadó állomáson élő menedékkérő  családokat és gyermekeket célozta. A tanköteles korú gyerekek számára  nyújtottunk hatékony segítséget készségeiknek és képességeiknek a közoktatásba való belépés feltételeihez való megfeleltetéshez, valamint a közoktatásban való sikeres részvételhez. Ennek érdekében a projektben dolgozó szakemberek fejlesztették a gyermekek különböző kulcskompetenciáit (pl. kommunikációs, matematikai, természettudományos, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, esztétikai tudatosság és kifejezőképesség stb.) Nagy figyelmet fordítottunk a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésére (pl. térorientáció, grafomotoros készségek, figyelem, emlékezet). Segítettünk feldolgozni a gyerekeket ért pszichés traumákat. Lehetőséget adtunk társas kapcsolatok kiépítésére, a tanulási kedv és motivációs szint emelésére, önbizalom erősödésére, identitásuk elfogadására.

A családokkal végzett szociális munka keretében a szülők megismerésén, tanácsadáson keresztül biztosítottuk azt, hogy a szülők gyermekeiket minden életszakaszukban hatékonyan támogatni tudják. Segítséget nyújtottunk abban, hogy a szülők érdekeltté váljanak a gyerekük fejlesztésében, nevelésében, oktatásában, az iskolai felzárkóztatásban, valamint abban, hogy a családban felmerülő problémák időben feltérképezésre kerüljenek.