Szivárvány

A projekt a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülésére és minőségének javulására, a befogadó állomáson tartózkodó gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelésére, a gyerekek tanulási készségeinek, pszichés állapotának, szocializációjának, társas kompetenciáinak fejlesztésére irányul.

Projekt időtartama
2013
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt az előző évben sikeresen megvalósított Menedékkérők kompetenciafejlesztése című projekt eredményeire, tapasztalataira támaszkodva, a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülésére és minőségének javulására, a befogadó állomáson tartózkodó gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelésére, a gyerekek tanulási készségeinek, pszichés állapotának, szocializációjának, társas kompetenciáinak fejlesztésére irányul.

A projekt a debreceni befogadó állomáson élő elismerését kérő családokat és gyermekeket célozza az alábbi tevékenységekkel:
1. Fejlesztőpedagógiai foglalkozás 7755 gyerek részvételével
2. Pszichológiai foglalkozás 1645 gyerek részvételével
3. Családgondozás 800 alkalommal
4. Egyhetes nyári gyerektábor szervezése 15 kérelmező gyermek számára

A tanköteles korú gyerekek számára kívánunk hatékony segítséget nyújtani készségeiknek és képességeiknek a közoktatásba való belépés feltételeihez való megfeleltetéshez, valamint a közoktatásban való sikeres részvételhez. Ennek érdekében a projektben dolgozó szakemberek fejlesztik a gyermekek különböző kulcskompetenciáit (pl. kommunikációs, matematikai, természettudományos, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, esztétikai tudatosság és kifejezőképesség stb.) Nagy figyelmet fordítunk a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésére (pl. térorientáció, grafomotoros készségek, figyelem, emlékezet stb.). Segítünk feldolgozni a gyerekeket ért pszichés traumákat. Lehetőséget adunk társas kapcsolatok kiépítésére, a helyes szokások kialakítására, a tanulási kedv és motivációs szint emelésére, önbizalom erősödésére, identitásuk elfogadására.

A családokkal végzett szociális munka keretében a szülők megismerésén, tanácsadáson keresztül kívánjuk biztosítani azt, hogy a szülők gyermekeiket minden életszakaszukban hatékonyan támogatni tudják. Segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy a szülők érdekeltté váljanak a gyerekük fejlesztésében, nevelésében, oktatásában, az iskolai felzárkóztatásban, valamint abban, hogy a családban felmerülő problémák időben feltérképezésre kerüljenek, illetve azokra mielőbbi hatékony reagálás történjen.