A szexuális és nemi alapú erőszak megelőzése az európai befogadási rendszerekben

Projekt időtartama
2009
Projektfelelős
Kováts András
Támogató
Európai Unió - Daphne III.

A nyolc európai országra kiterjedő projekt keretében a menedékkérők intézményes elhelyezését és ellátását szolgáló intézményrendszer számára dolgozunk ki módszertani segédanyagokat, amelyek segítségével az intézmények hatékonyabban tudnak küzdeni a szexuális és nemi alapú erőszak megjelenése ellen. Mivel az elérhető szakmai anyagok többsége az Európán kívüli menekültügyi rendszerekre fókuszál, hiánypótlónak tartjuk az EU tagállamok befogadási rendszereinek sajátosságait figyelembe vevő szakmai módszertan kidolgozását. Annak érdekében, hogy minél megalapozottabb információkkal rendelkezzünk, 2009 második felében kutatást végzünk a menekültügyi intézményekben (Magyarországon befogadó állomásokon) élők körében. Összesen 720 kérdőívet veszünk fel az elhelyezettek és az őket segítő szakemberek között (Magyarországon ebből 90-et), az adatfelvételt kiképzett „közösségi kutatók” végzik akik maguk is menedékkérők voltak korábban, vagy bevándorlóként élnek Magyarországon. A projekt második felében, 2010-ben az adatok elemzését követően a projektben dolgozó szakemberek kidolgozzák azokat a módszertani segédanyagokat és szakmai protokollokat amelyek segítségével hatékonyan csökkenthető a menedékkérők által elszenvedett erőszak előfordulása. A projekt az alábbi EU tagállamokban valósul meg: Belgium, Hollandia, Írország, Spanyolország, Portugália, Málta, Görögország és Magyarország.