Szakszerűen segíteni projekt

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesülettel partnerségben 2010 januártól az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával projektet indított bevándorlókkal foglalkozó szakemberek képzése céljából.

Projekt időtartama
2011
Projektfelelős
Medjesi Anna

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a Menedék- Migránsokat Segítő Egyesülettel partnerségben 2010 januártól az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával projektet indított bevándorlókkal foglalkozó szakemberek képzése céljából.

A projekt folyamán 6 képzést szervezünk, a résztvevők számára ingyenesen, és egy módszertani kiadványt jelentetünk meg és terjesztünk. Képzéseink két konstrukcióban valósulnak meg (112 óra és 32 óra). A képzések tematikája és a készülő szakmai kiadvány megismertet a migrációhoz kapcsolódó alapvető ismeretekkel, az interkulturális kommunikáció és konfliktusok elméletével, gyakorlatával, hangsúlyt fektetve az érzékeny, segítő identitás kialakítására, a szakmai önismeret mélyítésére.

A képzési projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok integrációjával kapcsolatos feladatokat végző személyek képessé váljanak a hatékonyabb szakmai munkára, és ezáltal segítsük a Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok társadalmi beilleszkedését. A képzésekbe összesen 96 főt vonunk be, akik olyan ismeretekhez jutnak, amelyeket sikeresen alkalmazhatnak a munkájuk során. A kiadvány széleskörű terjesztésével, valamint online elérhetővé tételével, szakemberek számára széles körben hasznosíthatóvá válik.

A projektben szervezett képzésekre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:

  • Szociális és államigazgatási területen dolgozók
  • Állami és közszolgáltatásban dolgozók
  • Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok és civil szervezetek munkatársai
  • Idegenrendészeti feladatokat végzők
  • Egészségügyben dolgozók
  • Felsőoktatásban dolgozók és felsőoktatásban résztvevő hallgatók
  • Önkéntesként tevékenykedők

A projekt időtartama: 2009. január 1- 2011. június 30 A projekt azonosítószáma: EIA/2009/3.3.1.2. Információ: Medjesi Anna Tel: 06 1 322 1502, fax: 06 1 479 0272; anna.medjesi@menedek.hu