Regionális kompetenciafejlesztő projekt (CDNP)

Projekt időtartama
2003
Támogató
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Budapesti Regionális Irodája

Egyesületünk egy, a menekültekkel foglalkozó szervezetek regionális hálózatának koordinátoraként is tevékenykedik. A projekt regionális szinten létrehozott egy támogatási rendszert, amely képzési lehetőségeket biztosít 11 közép-európai és balti állam, valamint Ciprus szakembereinek, akik szociális és integrációs szolgáltatásokat nyújtanak nemzetközi védelemre szoruló embereknek. Projektjeink közvetlen haszonélvezői a kormányzati és nem kormányzati szervezetekben dolgozó, menekültekkel foglalkozó szociális munkások, valamint szociális munkásnak tanuló egyetemi hallgatók. Hozzávetőlegesen 7500 menekült profitált közvetetten a CDNP tevékenységeiből, amelyek a következők voltak: Öt oktatási csereprogram keretében összesen 19 terepen dolgozó szociális munkás látogatott el egy partnerország intézményébe tapasztalatcsere céljából. Országon belüli tréningek támogatását is magára vállalta a hálózat. Hat helyi kezdeményezés kapott zöld utat a CDNP-től: Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia és Szlovénia szervezett gyakorlati és tudományos képzéseket. A Bolgár Vöröskereszt 25 szociális munkás számára nyújtott egy kétnapos képzést, amelyben egyetemi tanárok a menekülteknek nyújtandó szociális ellátásról tartottak előadásokat. A Lett Vöröskereszt három képzést szervezett, amelyeken szociális munkások (összesen 53) különböző menekültügyi témákban tartott szemináriumon vettek részt. Az Észt Menekültügyi Tanács a Tallinni Egyetemmel karöltve a menekültek védelméről tartott előadássorozatot szociális munkásnak tanuló diákok számára. A csehországi OPU (Menekültek Segélyezéséért Egyesület) négy, egyenként egynapos szemináriumot szervezett kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél dolgozó gyakorló szociális munkások részére. A litvániai Kaunas Egyetem 24 gyakorló szociális munkás részére szervezett előadásokat, szemináriumokat és konzultációkat a menekültekkel való foglalkozás sajátosságairól. A szlovéniai GEA 2000 Alapítvány három egynapos szemináriumán egyetemi hallgatók, szociális munkások és önkéntesek osztották meg tapasztalataikat. A hálózat továbbfejlesztett honlapján hírek, beszámolók és háttéranyagok érhetők el, módot nyújtva arra, hogy partnereink megszerezzék onnan, illetve megosszák egymással a munkájukkal kapcsolatos hasznos információkat. Ugyancsak 2003-ban készült el és jelent meg „Szociális munka menekültekkel: a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének minimális követelményei – A Regionális Készségfejlesztő Program ajánlásai” című tanulmányfüzet. 2003. július 1-jétől 2004 július 31-ig tart a CDNP „Szexuális és nemi alapú erőszak megelőzése és kezelése” című projekt, amelynek célja egy hatékony prevenciós és megfigyelő rendszer kialakítása 10 közép-európai és balti ország befogadóállomásán. A projektet a PHARE ACCESS 2001 Macro programja finanszírozza. 2003-ban két előkészítő tanácskozásra került sor Prágában, illetve Budapesten.