Regionális kompetenciafejlesztő projekt (CDNP)

Projekt időtartama
2004
Támogató
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Budapesti Regionális Irodája

Egyesületünk egy, a menekültekkel foglalkozó szervezetek regionális hálózatának koordinátoraként is tevékenykedik. A projekt regionális szinten létrehozott egy támogatási rendszert, amely képzési lehetőségeket biztosított 11 közép-európai és balti állam szakembereinek, akik szociális és integrációs szolgáltatásokat nyújtanak nemzetközi védelemre szoruló embereknek. Hálózatunk 2004-ben 18 országosra bővült, kiváló tagokat sikerült partnernek megnyerni a nyugat FÁK, valamint a balkáni országokból. Projektjeink közvetlen haszonélvezői a kormányzati és nem kormányzati szervezetekben dolgozó, menekültekkel foglalkozó szociális munkások, valamint szociális munkásnak tanuló egyetemi hallgatók. Hozzávetőlegesen 12000 menekült profitált közvetetten a CDNP tevékenységeiből, amelyek a következők voltak: Négy oktatási csereprogram keretében összesen 15 terepen dolgozó szociális munkás látogatott el egy partnerország intézményébe tapasztalatcsere céljából. Országon belüli tréningek támogatását is magára vállalta a hálózat. Kilenc helyi kezdeményezés kapott zöld utat a CDNP-től: Albánia, Litvánia, Magyarország, Moldova, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna szervezett gyakorlati és tudományos képzéseket. Az albán, szlovén és moldáv partnereinket hálózatunk abban támogatta, hogy menekült-specifikus egyetemi képzéseket hozzanak létre. A képzések a 2003-ban a hálózat által készített és megjelentetett „Szociális munka menekültekkel: a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének minimális követelményei – A Regionális Készségfejlesztő Program ajánlásai” című tanulmányfüzet alapján folytak le. Hat ország esetében gyakorló szociális munkások képzését támogattuk. Litvániában szexuális és nemi alapú erőszak áldozataival való bánásmódról szólt a képzés, Szlovéniában kísérő nélküli gyerekek gyámjait képezték ki, míg Szerbiában a szociális munkások menekült-specifikus képzéséről rendeztek egy tréninget egyetemi tanároknak. A hálózat továbbfejlesztett honlapján hírek, beszámolók és háttéranyagok érhetők el, módot nyújtva arra, hogy partnereink megszerezzék onnan, illetve megosszák egymással a munkájukkal kapcsolatos hasznos információkat.