Regionális kompetenciafejlesztő projekt

Projekt időtartama
2002

Az Egyesület koordinálja a menekültekkel foglalkozó szervezetek regionális hálózatát. A projekt célja regionális támogatás, képzési lehetőségek kifejlesztése és nyújtása a közép-európai országok, a balti államok és Ciprus (összesen 11 ország) szakembereinek, akik szociális vagy integrációs szolgáltatásokat nyújtanak a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek. A következő tevékenységek hivatottak a projekt céljának elérését szolgálni. Egy honlap elindítása, fejlesztése és karbantartása, amely kommunikációs eszközként, valamint információs forrásként szolgál a projektbe bevont szervezetek és személyek számára az egész régióban. Munkatalálkozók szervezése a hálózat tagjai és a régió más (képzési) szakembereinek részvételével. Tapasztalatcsere céljából látogatások szervezése és koordinálása menekült munkások számára a régióban.