RAISD: Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced

A RAISD (Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced) projekt célja, hogy a hazájukat elhagyni kényszerülők körében azonosítsuk a különösen sérülékeny csoportokat, megvizsgáljuk speciális szükségleteiket, valamint megfelelő módszereket, gyakorlatokat találjunk a velük való munkához.

Projekt időtartama
01/02/2019 – 31/01/2022
Projektfelelős
Barcza Ildikó
Támogató
DG Research and Innovation, H2020-SC6-MIGRATION-2018: Addressing the challenge of forced displacement

A kényszerűségből történő lakhelyelhagyások okozta válság a világ minden társadalmát és intézményét kihívások elé állítja. A sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben születő megoldások gyakran csupán az aktuális eseményre reagálnak, részlegesek, és egyes csoportok igényeit figyelmen kívül is hagyják.

A projekt (Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced) célja, hogy a hazájukat elhagyni kényszerülők körében azonosítsuk a különösen sérülékeny csoportokat, megvizsgáljuk speciális szükségleteiket, valamint megfelelő módszereket, gyakorlatokat találjunk a velük való munkához.

A sérülékenység kontextusának értelmezésekor az érintettek és a befogadó közösségek kapcsolatát, interakcióit, egymással kapcsolatos tapasztalatait is vizsgáljuk, valamint figyelembe vesszük azt is, hogy miként hatnak minderre a társadalmi befogadás és odafigyelés gyakorlatai. Előzetes felmérés alapján olyan módszertant dolgozunk ki a projekt során, amivel ezt hatékonyan tudjuk elemezni és megfelelő támogatást tudunk biztosítani a sérülékeny embereknek.

Felelős kutatás és innováció (Responsible Research and Innovation – RRI) szemléletével végezzük a munkát, amely szerint ajánlott, hogy minden résztvevő aktívan bekapcsolódjon a tevékenységek megtervezésébe, odafigyelve a nemek közötti egyensúly megtartására, valamint a környezeti fenntarthatóság támogatására. A kutatás során kombinált módszerekkel dolgozunk, módszertani triangulációt alkalmazva. A részvételi akciókutatással célunk emberi jogokon és társadalmi ökológiai alapokon nyugvó, érdekképviseleti fókuszú kutatómunkát végeznünk. A projektet megvalósító partnerek a főbb migrációs útvonalak mentén hálózatot alakítanak ki, az információgyűjtéssel, különböző gyakorlatok vizsgálatával, és a saját hangjuk hallatásának lehetőségével felhívják a figyelmet az adott országokban élő, hazájukat elhagyni kényszerülő sérülékeny emberek helyzetére.

A kutatásban a társadalomtudományok és informatikai tudományok egyaránt megjelennek. Az automatizált tanulás és adatgyűjtés segíti a tényeken alapuló ajánlások megtételét és csökkenti a lehetséges torzításokat. A partnerek közötti együttműködést és az RRI szemlélettel végzett korábbi H2020 projektek folytonosságát egy szoftver támogatja.

Megvalósító partnerek: