Pszicho-szociális tanácsadás és közösségi szolgáltatások menekülteknek és kérelmezőknek Magyarországon

A projekt célja a menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának támogatása, valamint a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása. 

Projekt időtartama
2015
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
UNHCR

A fél éves projekt célja a menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának támogatása, valamint a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása. Célunk, hogy a menekültek és oltalmazottak Magyarországon tényleges és tartós védelmet élvezhessenek, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében.

A projekt Debrecenben megvalósuló tevékenységei a debreceni befogadó állomáson tartózkodó kérelmező gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelésére, a gyerekek tanulási készségeinek, pszichés állapotának, szocializációjának, társas kompetenciáinak fejlesztésére irányulnak, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai foglalkozásokon és családgondozói tevékenységen keresztül.

Budapesten közösségi programok szervezésével kívánunk lehetőséget nyújtani menekültek és oltalmazottak számára a hasonló helyzetben lévő társaikkal való kapcsolattartásra, személyes hálózatok kialakítására és ápolására, nehézségeik közös megoldására, sikereik társas megélésére. A közösségi szociális munka eszközeivel a menekült és oltalmazott ügyfelek önszervező, kezdeményező, aktív társadalmi részvételét kívánjuk erősíteni. A tevékenység során igyekszünk közösséget formálni, és lehetőséget adni arra, hogy készségeket sajátíthassanak el közösségük hatékonyabb képviselete érdekében.

Szociális tanácsadás keretében segítséget nyújtunk az intézményes, bürokratikus, hivatali, oktatási rendszerben, lakáspiacon, munkaerőpiacon való eligazodáshoz, a jogosultságokhoz való hozzájutáshoz, az önálló életvezetés kialakításához.  

A tanácsadás mellett az ügyfeleink egyéni szükségletei alapján jogi konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységeket folytatunk, amelynek során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv, írás, olvasás elsajátítását tudjuk elősegíteni. Célunk a tanuláshoz szükséges részképességek, társas kompetenciák fejlesztése, a tanulási kedv és motivációs szint ösztönzése annak érdekében, hogy a menekült és oltalmazott gyerekek sikeresebben tudjanak a közoktatásban részt venni.