Pszicho-szociális segítségnyújtás Magyarországon

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása,
valamint a menekült és oltalmazott gyermekek érdekeinek érvényesítése és integrációjának
segítése.

Projekt időtartama
2018 január – 2018 december
Projektfelelős
Marosváry Barbara
Támogató
UNHCR

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása, valamint a menekült és oltalmazott gyermekek érdekeinek érvényesítése és integrációjának segítése.

Célunk, hogy a menekültek és oltalmazottak tényleges és tartós védelmet élvezhessenek Magyarországon, és
minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében. A menekültekkel folytatott segítő munka során egy olyan komplex szolgáltató rendszert alkalmazunk, mely a szociális munka széles eszközrendszerét használva valósul meg.

Budapesten szociális tanácsadás keretében segítünk menekülteknek és oltalmazottaknak abban, hogy megtalálják helyüket a magyar társadalomban: a bürokratikus rendszerekben eligazítást nyújtunk, a lakhatásban, álláskeresésben kapcsolattartóként, interkulturális közvetítőkkel segítünk. A szociális tanácsadás és az ehhez szükség esetén kapcsolódó jogi segítségnyújtás által támogatjuk, hogy a menekültek és oltalmazottak boldogulni tudjanak a helyi viszonyok között. Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységet folytatunk, amelynek
során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv, írás, olvasás elsajátítását tudjuk elősegíteni.

Célunk, hogy a menekült és oltalmazott gyerekek sikeresebben vegyenek részt a közoktatásban, a felnőttek pedig jobb esélyekkel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Szociális munkásaink, interkulturális közvetítőink és közösségi munkatársaink heti
rendszerességgel látogatják a befogadó állomást Vámosszabadiban, ahol egyéni
tanácsadást nyújtunk, valamint szabadidős programokat tartunk felnőtteknek és
gyerekeknek.

A fóti Gyermekotthonban kísérő nélküli kiskorúaknak tartunk iskolai felkészítő és csoportos foglalkozásokat, elősegítve ezzel mind a szellemi felkészülésüket a magyar iskolai közegre, mind pedig a szociális alkalmazkodásukat a korosztályos csoportokba való beilleszkedéshez. Ezen felül egyéni mentorálást nyújtunk a
mielőbbi beiskolázás és felzárkózás érdekében.

HUN01/2018/0000000038/000 

.