Pedagógus-továbbképzés menekült gyermekek neveléséhez, oktatásához

Projekt időtartama
2003
Támogató
Európai Közösség, Phare program

A Menedék Egyesület az utóbbi években több programban foglalkozott a Magyarországon élő migráns gyerekek oktatásával, akik a sikeres akkreditációs folyamat után, bekerültek a magyar oktatási rendszerbe Ennek eredményeként szakértőink segítségével összeállítottunk egy harmincórás tananyagot, amely, gyakorlati segítséget nyújt a menekült gyerekeket tanító pedagógusoknak. Kiadtunk egy tanári segédkönyvet és egy „Útmutató” CD-t a külföldi gyerekeket oktató pedagógusok munkájának elősegítésére. A pedagógus-továbbképzés tematikájának kidolgozása előtt intézménylátogatások során megismertük azokat a budapesti, debreceni, bicskei és békéscsabai iskolákat, ahol nagyobb számban tanulnak menekült gyermekek. Az iskolalátogatás, a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek megfigyelése lehetőséget adott arra, hogy a mindennapos iskolai környezetben, valós élethelyzetekben találkozzunk a diákok és a pedagógusok problémáival. A látogatás során gyűjtött tapasztalatok alapvető kiindulópontjai, meghatározó elemei lettek a továbbképzésnek, és ezen keresztül a hatékonyabb szakmai segítségnyújtásnak. Két alkalommal tartottunk próbaoktatást 24 tanár részvételével. Arra törekedtünk, hogy az összeállított anyag a valódi kérdések, problémák megoldásához nyújtson segítséget. A migráns tanulók iskoláztatásának tényleges, tapasztalatokon alapuló megismerése, a hazai és a külföldi iskolakultúra, a pedagógusok pedagógiai kultúrájának összehasonlítása a hazai fejlesztésekhez nélkülözhetetlen segítséget adhat. A magyar iskolarendszert nemzetközi összehasonlításban is jellemző intézményesített szelekció különösen indokolja, hogy a migráns tanulókat is egyre nagyobb számban befogadó közoktatás, illetve a felsőoktatás fejlesztésében helyet kapjon egy olyan tanár-továbbképzési modell, amely a pedagógusokat az alapvető pedagógiai kultúra fejlesztésére alapozva felkészíti a hatékony tanári tevékenységekre. „Útmutató – menekült gyermekek neveléséhez, oktatásához” – CD-n megjelenő segédanyag Az elkészült 100 darab CD-t elküldtük a programban részt vevő iskoláknak, illetve azoknak az intézményeknek, ahol regisztráltan több migráns gyereket tanítanak. A CD oktatási tartalmát elérhetővé tettük az Egyesület honlapján, hogy azok is hozzáférjenek, akiknek már nem tudtunk az Útmutatót CD formájában eljuttatni. Terveink szerint az elkészült CD alapja lesz egy jövőbeli multimédiás oktatócsomagnak, amely a pedagógusok egyéni problémakörnyezetének megfelelően, a valós igényekhez igazodó differenciált tartalommal és formában önálló tanulásra is alkalmas lesz.