Önarckép

Projekt időtartama
2008
Projektfelelős
Mészáros Attila
Támogató
Európai Unió és a Magyar Kormány

Az „Önarckép” projekt célja, hogy újszerű módon segítse a bevándorlók és romák társadalmi befogadását és integrációját, valamint, hogy a marginalizálódó társadalmi csoportokkal foglalkozó szervezetek kapacitása bővüljön. A társadalmi köztudat formálásának egy újszerű Angliában kifejlesztett és sikerrel alkalmazott, hazai körülmények között még nem gyakorolt módját választottuk, melynek keretében nem a hagyományos módon, a többségi társadalom szemszögéből mutatjuk be a diszkriminált csoportok tagjait (segítve ezzel elfogadásukat), hanem számukra biztosítunk lehetőséget a hiteles és reális bemutatkozásra. A különböző művészi eszközökkel létrehozott önarcképeket, üzeneteket különböző médiumokban bemutatva segítjük a sok szempontból hasonló okok miatt diszkriminált csoportok előítélet-mentes bemutatkozását.

A társadalmi marginalizáció, sőt a kirekesztés által veszélyeztetett csoportok integrációjával vagy re-integrációjával foglalkozó szervezetek munkatársainak képzésével a célunk, hogy a projekt során honosított eljárást minél nagyobb körben megismertessük, valamint, hogy a médiának, mint a hátrányos helyzetű csoportok érdekképviseleti eszközének a használatára felhívjuk a segítő szakemberek figyelmét.

A projekt hét különböző helyszínen valósul meg. A migráns közösség számára Budapesten hirdetjük meg az alkotó műhelyt, a fővárosban élnek legnagyobb számban bevándorlók. Célunk a lehetőséget minél több közösséghez eljuttatni, hogy egy sokszínű, soknemzetiségű csoportot tudjunk alkotni. A roma alkotóműhelyeket kollégiumokban és roma telepen fogjuk megvalósítani, ezzel biztosítva, hogy különböző korosztályú, szociális és kulturális háttérrel bíró alkotókat vonjunk be a munkába. A menekült csoportokat mindhárom menekült táborban meghirdetjük, és a csoport összeállításánál a motiváltság mellet a sokszínűségre is hangsúlyt fektetünk.

Az angol modell alkalmazásával a célunk, egy újszerű társadalmi szemlélet formáló módszer honosítása, annak a projektben való és későbbi minél szélesebb körű alkalmazása érdekében. Az innovatív eljárás eredményeit széles körben terjesztjük ezzel is ismertetve a módszert. Trénereket képezünk, akik tovább tudják adni az eljárás módszertanát, a későbbi felhasználóknak.

Az alkotás folyamata három tevékenységből áll. Az előkészítésből, alkotó munkából és utómunkálatokból. Célunk vele a diszkriminált sok esetben tétlenségre ítélt csoportok bevonása a közös munkába, készségeik, képességeik fejlesztése, pszicho-szociális állapotuk javítása. Valamint olyan alkotások létrehozatala, amely hiteles képet ad a csoportról, reprezentálja azt, és előítélet mentes képet közvetít a többségi társadalom részére. Négy portréfilmet is készítünk, melyek bemutatása csökkenti a közös munkába bevont csoportokkal szembeni elutasító attitűdöt, növeli az esélyegyenlőséget.

A terjesztést több módon oldjuk meg, honlapot fejlesztünk, kiállítást és sajtótájékoztatót szervezünk, a filmeket közszolgálati televíziókban és internetes hírportálon mutatjuk be, valamint különböző helyeken reklám felületeket vásárolunk, annak érdekében, hogy az üzenet eljusson másfél millió emberhez. A kampány célja a társadalmi érzékenység növelése a köztudat formálása, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítése, a diszkrimináció csökkentése.

A tapasztalatátadás a civil és egyéb segítő szervezetek kapacitásnövelését célozza.

Célja az új módszer megismertetése és a segítő szakmában a sajtó, média és PR eszközének használata. Továbbá a civil szervezetek médiához való viszonyának javítása, szerepének tudatosítása, ezáltal a segítő tevékenységük hatékonyabbá tétele.