Mozaik

A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi társadalmi beilleszkedése javuljon. 

Projekt időtartama
2011
Projektfelelős
Szabó Gabriella
Támogató
Európai Integrációs Alap

A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi társadalmi beilleszkedése javuljon. Magyarországon a hatályos jogszabályok értelmében külföldiekre tartózkodási jogcímtől függően különböző jogok és kötelezettségek vonatkoznak. Ahhoz azonban minden három hónapnál tovább tartózkodó külföldinek joga van, hogy az itt töltött idő alatt integráns része legyen a magyar társadalomnak. A harmadik országbeli állampolgárok legtöbbje Magyarországon szeretne hosszabb időre letelepedni. A harmadik országbeli állampolgároknak csak nagyon szűk körére terjed ki a szociális támogatások és ellátások rendszere. A többieknek saját erőből kell megteremtenie a letelepedéshez, beilleszkedéshez szükséges feltételeket. A magyar nyelv elsajátítása, az intézményi és társadalmi viszonyokkal való megismerkedés, a tartózkodási jogosultság megszerzése, megfelelő lakhatás és jövedelemszerző tevékenység találása hatalmas terhet jelent. A projekt ezeket a problémákat igyekszik kezelni, hathatós és személyre szabott segítséget nyújtva a harmadik országbeli, letelepedni szándékozó külföldi állampolgároknak, hogy minél gördülékenyebben tudják ügyeiket intézni, a tartózkodási feltételeket megteremteni, és minél hamarabb képesek legyenek a magyarországi rendszerben önállóan működni. Jelentős kezdeti szociális segítségnyújtás és érdekképviselet szükséges ahhoz, hogy a többségi társadalom intézményeivel, a foglalkoztatókkal, szállásadókkal és a helyi közösségek tagjaival egyenrangú félként diszkriminációtól és félreértésektől mentesen tudjon kapcsolatot teremteni és ápolni. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás szükséges; a hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás, lakhatással, létfenntartási eszközökkel, munkaerő-piaci beilleszkedéssel és szociális ellátással, valamint gyermekvédelemmel kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen. A projekt során harmadik országbeli állampolgár egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára komplex szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten és Debrecenben, melyet 220-an vesznek igénybe. 24 fő számára biztosítunk életvezetési csoporton, további 24 fő számára álláskereső csoporton való részvételt. Megvalósul 6 gyermek egy hetes nyári táborozása.