Menedékkérők kompetenciafejlesztése

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők mentálhigiénéjének javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése.

Projekt időtartama
2012
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők mentálhigiénéjének javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése.

A projekt a debreceni befogadó állomáson élő elismerését kérő férfiakat, nőket, családokat és gyermekeket célozza az alábbi tevékenységekkel:
1. Fejlesztőpedagógiai foglalkozás 7800 gyerek részvételével
2. Pszichológiai foglalkozás 800 gyerek részvételével
3. Közösségfejlesztés 2400 résztvevő bevonásával
4. Egyhetes nyári gyerektábor szervezése 10 kérelmező gyermek számára

A tanköteles korú gyerekek számára kívánunk hatékony segítséget nyújtani készségeiknek és képességeiknek a közoktatásba való belépés feltételeihez való megfeleltetéshez, valamint a közoktatásban való sikeres részvételhez. Ennek érdekében a projektben dolgozó szakemberek fejlesztik a gyermekek különböző kulcskompetenciáit (pl. kommunikációs, matematikai, természettudományos, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, esztétikai tudatosság és kifejezőképesség stb.) Nagy figyelmet fordítunk a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésére (pl. térorientáció, grafomotoros készségek, figyelem, emlékezet stb.). Segítünk feldolgozni a gyerekeket ért pszichés traumákat. Lehetőséget adunk társas kapcsolatok kiépítésére, a helyes szokások kialakítására, a tanulási kedv és motivációs szint emelésére, önbizalom erősödésére, identitásuk elfogadására.

A felnőttek esetében csoportos foglalkozások, programok által igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy információkat szerezzenek a magyarországi kulturális életről, fejlődjenek a befogadó közeg elvárásaihoz közelítő szociális kompetenciáik, egészségmegőrzéshez kapcsolódó ismereteik, írni-olvasni tanulhassanak, gyakorolhassák és fejleszthessék meglévő képességeiket, átadhassák tudásukat egymásnak, gyakorolhassák a multikulturális közegben való együttműködést, értelmesen és tartalmasan tölthessék a várakozás idejét.