Komplex szolgáltató központ Budapesten

A projekt célja, hogy a menekültek és oltalmazottak önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak.

Projekt időtartama
2011
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja, hogy a menekültek és oltalmazottak önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak. A társadalmi beilleszkedéshez, a sikeres integrációhoz szükséges, hogy a menekültek és oltalmazottak minél gördülékenyebben jussanak hozzá az őket megillető ellátásokhoz és támogatásokhoz, valamint minél hamarabb tudjanak önállóan gondoskodni megélhetésükről, ezáltal szükségtelenné váljanak a szociális támogatások. A projekt során megvalósuló tevékenységek hathatós és személyre szabott támogatást nyújtva hozzájárulnak a Magyarországon letelepedni szándékozó menekültek és oltalmazottak integrációjának sikeréhez. A személyre szabott kezdeti támogatás, a lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel, pszichológiai és szociális ellátással kapcsolatos, egyéni szükségletekre reagáló komplex tanácsadás és támogatás elengedhetetlen a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A projekt során menekült és oltalmazott státuszú egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára komplex szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten heti 32 órában. A tanácsadó központ komplex eszközrendszert kínál a jogszabályi, intézményi és társadalmi viszonyokkal kapcsolatos ismeretek elsajátításához, illetve az egyéni esetek megoldásához. A tanácsadás mellett az ügyfeleink egyéni szükségletei alapján biztosítunk pszichológiai konzultációt (7 fő), szervezünk csoportokat álláskeresési technikák elsajátítása céljából (24 fő), valamint életvezetési csoportot (36 fő), támogatjuk 10 fő számítástechnika oktatását, átmeneti szálláslehetőséget biztosítunk a befogadó állomásról való kiköltözéshez vagy átmeneti lakhatási nehézségek idejére (20 fő). Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységet folytatunk (300 fő), amelynek során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv elsajátítását tudjuk elősegíteni. Nyáron 20 gyerek táboroztatását biztosítjuk.