Helló Magyarország

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők informáltságának javítása, mentálhigiénéjük javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése, mivel a befogadó állomások nem rendelkeznek ezen befogadási feltételek teljesüléséhez szükséges erőforrással.

Projekt időtartama
2010
Projektfelelős
Hímer Attila
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők informáltságának javítása, mentálhigiénéjük javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése, mivel a befogadó állomások nem rendelkeznek ezen befogadási feltételek teljesüléséhez szükséges erőforrással.

A projekt a békéscsabai és debreceni befogadó állomáson élő elismerését kérő férfiakat, nőket, családokat és gyermekeket célozza az alábbi tevékenységekkel: közösségi programok szervezése Békéscsabán, közösségfejlesztés, gyermekek készségfejlesztése Debrecenben, szociális esetmunka, tanácsadás / információnyújtás Békéscsabán, a befogadó állomásokon élő gyermekek állapotfelmérése, egyhetes nyári gyerektábor szervezése 15 kérelmező számára.

A projekt közvetlen célcsoportját a Magyarországon nemzetközi védelmet kérő és a kérelmezési időszak alatt intézményes elhelyezésben és ellátásban részesülő külföldiek alkotják. A kérelmezési időszak alatt a közvetlen fizikai szükségletek (elhelyezés, étkezés, higiénés és egészségügyi feltételek) biztosításán túl egy sor olyan szükséglet is jelentkezik a kérelmezők részéről, amelyet a befogadási feltételeket biztosító kormányzati infrastruktúra nem, vagy csak hiányosan tud kielégíteni.

Általános probléma, hogy a célcsoport tagjai nem kellően tájékozottak ügyük állása, lehetséges kimenetele, a menedékjogi intézményrendszer és az általános intézményi-jogszabályi környezet tekintetében. A formális és egyszeri tájékoztatás mellett szükség van a kapott információ értelmezésére, feldolgozására, valamint a felmerülő kérdések megválaszolására, amelyet a hivatalos szervek csak korlátozottan képesek ellátni. Ezt a hiányosságot pótolja a projekt, amely a békéscsabai befogadó állomáson lehetőséget nyújt az elhelyezettek számára konzultációra felkészült, ügyüket és az intézményi-jogszabályi hátteret jól ismerő szakemberrel.

Gyakori probléma, hogy a befogadó állomásokon elhelyezettek kényszerű és gyakran tétlen várakozása pszichés és szociális feszültségekhez vezet, melyeknek megelőzésére nincs hatékony eszköztára az állomásokat működtető apparátusnak.

A projekt keretében nyújtott szolgáltatások hatékonyan orvosolják ezt a problémát az állomásokon töltött időt strukturáló programokkal, levezetve a felgyülemlő pszichés feszültséget.

Kiemelt problémát jelent a kiskorú gyermekek helyzete, akik közül a 6 év felettiek kérelmük beadásától számítva tankötelesek ugyan, mégis csak kis részük jut intézményes neveléshez-oktatáshoz. Az elmúlt egy évben különösen nagyszámú kérelmező gyermek általános fejlettsége és szocializáltsága marad el az életkori átlagtól, az ő esetükben különösen nagy hiányosság a rendszerszerű foglalkoztatás, nevelés. Erre a problémára reagál a gyermekpszichológus és fejlesztőpedagógus által végzett szakszerű állapotfelmérés, valamint a strukturált és fejlesztésorientált gyermekprogramok lebonyolítása.