Gyors reagálású pszicho-szociális segítségnyújtás külföldiek számára

A projekt célja a menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának támogatása, valamint a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása. 

Projekt időtartama
2016
Projektfelelős
Donáth Anna
Támogató
UNHCR

A projekt célja a menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának támogatása, valamint a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és minőségének javítása. Célunk, hogy a menekültek és oltalmazottak tényleges és tartós védelmet élvezhessenek Magyarországon, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében. A menekültekkel folytatott segítő munka során egy olyan komplex szolgáltató rendszert alkalmazunk, mely a szociális munka széles eszközrendszerét használva valósul meg.

Budapesten közösségi programok szervezésével lehetőséget nyújtunk menekültek és oltalmazottak számára a hasonló helyzetben lévő társaikkal való kapcsolattartásra, személyes kapcsolatok kialakítására és ápolására, nehézségeik közös megoldására, sikereik társas megélésére. A tevékenység során igyekszünk közösséget formálni, és lehetőséget adni arra, hogy készségeket sajátíthassanak el közösségük hatékonyabb képviselete érdekében.

Szociális tanácsadás keretében segítséget nyújtunk az intézményes, bürokratikus, hivatali, oktatási rendszerben, lakáspiacon, munkaerőpiacon való eligazodáshoz, a jogosultságokhoz való hozzájutáshoz, az önálló életvezetés kialakításához.  A tanácsadás mellett az ügyfeleink egyéni szükségletei alapján biztosítunk jogi konzultációs lehetőséget.

Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenységet folytatunk, amelynek során a kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv, írás, olvasás elsajátítását tudjuk elősegíteni. Célunk, hogy a menekült és oltalmazott gyerekek sikeresebben vegyenek részt a közoktatásban.

Szociális munkásaink és interkulturális közvetítőink heti rendszerességgel látogatják a befogadó állomásokat Bicskén és Vámosszabadiban, ahol csoportos tanácsadást, szabadidős programokat tartunk felnőtteknek és gyerekeknek.