A fogdai őrök kommunikációs és konfliktuskezelő készségeinek javítása Magyarországon és Lengyelországban

Projekt időtartama
2006

A PHARE ACCESS 2003 Makro program keretén belül a Menedék Egyesület lengyel partnerével (Halina Niec Human Rights Association) 2005 júliusában elkezdte “A fogdai őrök kommunikációs és konfliktuskezelő kézségeinek javítása Magyarországon és Lengyelországban” című projektjét. A projekt célja a határőrségi fogdákban őrzött külföldi személyek alkotta célcsoport élethelyzetének javítása a fogdai dolgozók továbbképzése, különösen kommunikációs és konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése révén. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szakembereivel és civil szervezetekkel folytatott konzultálás, valamint saját szociális munkásaink jelzései felmerült, hogy elengedhetetlen a fogdai személyzet megfelelő felkészültsége, illetve speciális szakmai képzése a különféle etnikai, vallási és kulturális csoportokhoz tartozó, gyakran súlyos traumákat szenvedett és szintén gyakran fegyveres konfliktus elől menekülő emberekkel való bánásmódhoz. Ezt a meggyőződésünket osztották a határőrség szakemberei is, akik a projekt kezdete óta nagy segítségünkre voltak munkánk során. A képzés irányvonalainak kijelöléséhez szükség volt egy helyzetfelmérésre a fogdai őrök és a fogvatartottak között, amely az esetleges hiányosságokra derít fényt. Az interjúkat a fogvatartók igényeinek, valamint leggyakoribb gondjainak megismerése céljából végeztük, a fogvatartottaktól pedig azt is meg akartuk tudni, hogy szerintük milyen hiányosságok nehezítik fogvatartásuk körülményeit, valamint azt, hogy mik a konfliktusforrások fovtatartottak és határőrök között. Magyarországon 3 határőrségi fogdában, Kiskunhalason, Győrben és Budapesten végeztük el ezeket az interjúkat, amelyek a következő témákban kerestek választ a konfliktusok forrásaira: biztonságérzet, ellátás, kapcsolattartás, szabadidő, vallásgyakorlás, kommunikáció. Képzési anyag-fejlesztő műhelytalálkozó, Budapest Az interjúk kiértékelése után megrendezésre került a budapesti képzési anyag-fejlesztő műhelytalálkozó, amelyen az oktatási szakcsoport tagjain kívül részt vett az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának budapesti irodájának 3 munkatársa, valamint a lengyel határőrség képzési osztályának képviselője is. A workshopon a helyzetfelmérés beszámolóinak meghallgatása és megvitatása után megtárgyalásra és kidolgozásra került a tréning témáinak a rendszere. Az interjúk során azt tapasztaltuk, hogy a konfliktusok fő forrása a határőrségi fogdákban a kommunikáció hiánya, a konfliktushelyzetekre való gyors reagálás elmaradása és az őrizetesek sorsának a bizonytalansága. A képzést ezért gyakorlatiasra terveztük, amely során azt akartuk elérni, hogy helyzetgyakorlatok révén irányítsuk rá a határőrök figyelmét a döntéseik hatásira és fontosságára. Februárban 90 határőr képzésére került sor a BM Nemzetközi Oktatási Központjában. A Végh József kriminálpszichológus által vezetett tréning pozitív visszhangokat váltott ki a résztvevők és vezetőik részéről. A videóra rögzített szimulációs gyakorlatok elemzésekor napvilágra kerültek a hiányosságok, javítanivalók, a képzések második napjára pedig már észlelhető volt a fejlődés. A projekt további részében egy gyakorlati kézikönyv kerül megírásra, amely háttér-információkon, alapismereteken túl mindazt megkísérli összefoglalni, ami a projekt eredményei, tanulságai alapján új elemekkel gazdagíthatja a korábbi tudáskészletet. Belánszky Zsolt Projektmenedzser zsolt.belanszky@menedek.hu