A felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek Európában program 2008

Projekt időtartama
2008
Projektfelelős
Gazsó Júlia

A felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek Európában program (Separated Children in Europe Programme - SCEP) 1997-ben jött létre. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a Save the Children Alliance társult programja arra a helyzetre reagált, miszerint nagy számban vannak jelen Európában olyan kiskorú migránsok, akik valamely okból elszakadtak családjuktól és ennek folytán nem részesülnek a minden gyermeket megillető szociális és emocionális gondoskodásból. A 28 európai országot felölelő SCEP programjának célja a gyermekek mindenek felett való érdekének képviselete. Kiszolgáltatott helyzetük folytán a felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek különleges figyelemre és gondoskodásra szorulnak. Jogaikról nemzetközi egyezmények rendelkeznek, és a SCEP azon dolgozik, hogy ezek a standardek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Ennek érdekében a program keretében kutatások és állásfoglalások készülnek, képzések és folyamatos tapasztalatcsere segíti a kiskorúakkal dolgozó szociális és jogi szakemberek munkáját, illetve helyi szinten lobbitevékenység és figyelemfelkeltő akciók célozzák az érintettek helyzetének javítását. A SCEP tevékenységének fókuszában jelenleg egy Daphne pályázat áll, melynek keretében nemzetközi ifjúsági hálózat kialakításán dolgozunk. Különböző európai országokban - a SCEP tagországaiban - élő kísérő nélküli kiskorúak számára kívánunk lehetőséget biztosítani a találkozásra és az őket érintő aktuális problémák megvitatására. Ennek eszközeként egy online fórum ill. valós találkozások szolgálnának. Az első nemzetközi ifjúsági találkozó májusban valósul meg Hollandiában. A hálózat munkanyelve az angol, és tagjai lehetnek a jelenlegi fiatalkorúakon kívül olyan 18-25 év közötti fiatalok is, akik kísérő nélküli kiskorúként érkeztek a tagállamokba . Három ilyen "volt kísérő nélküli kiskorú" tevékenykedik a projekt irányító bizottságában is, a pályázat az ő elképzeléseikre is épült. A közös munka célja, hogy a fiatalok véleménye, megoldási javaslatai EU-szerte nagyobb szerepet kapjanak és így előzzük meg, hogy a kísérő nélküli kiskorúak diszkrimináció vagy erőszak áldozatává váljanak. Ahhoz, hogy ez ne csak írott malaszt maradjon, a tagszervezeteknek is törekedniük kell arra, hogy a gyermekeket partnernek tekintsék és fokozatosan mindinkább bevonják a döntéshozatalba, a szervezet működésébe. A projekt előreláthatóan 2009 februárjáig tart, azzal a szándékkal, hogy a létrejött ifjúsági hálózat azután önerőből működjön tovább. A Daphne-programról az érdeklődők bővebben olvashatnak a SCEP honlapján: www.separated-children-europe-programme.org Az aktuális projekten kívül tovább folyik a SCEP hagyományos tevékenysége: információcsere a nemzetközi partnerek között, kutatás, a jó gyakorlatok terjesztése, nemzeti és EU-szintű lobbitevékenység. Az utóbbi években történt hangsúly-váltás hatására a SCEP érezhetően kimozdult a menekültügy területéről és nyitott a nem menedékjogi eljárásban résztvevő kiskorúak felé. Ennek eredményeként néhány tagállamban a menedékkérő kísérő nélküli kiskorúaknak biztosított jogosultságok már megilletik a gondviselőjütől elszakadt, menedékjogot nem kérő gyerekeket is. Sajnos Magyarországon még hiányzik az egyéb státuszú gyerekek becsatornázásának az intézményes mechanizmusa.