Felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek Európában program

Projekt időtartama
2007
Projektfelelős
Gazsó Júlia

A felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek Európában program (Separated Children in Europe Programme - SCEP) 1997-ben jött létre. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a Save the Children Alliance társult programja arra a helyzetre reagált, miszerint nagy számban vannak jelen Európában olyan kiskorú migránsok, akik valamely okból elszakadtak családjuktól és ennek folytán nem részesülnek a minden gyermeket megillető szociális és emocionális gondoskodásból. A 28 európai országot felölelő SCEP programjának célja a gyermekek mindenek felett való érdekének képviselete. Kiszolgáltatott helyzetük folytán a felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek különleges figyelemre és gondoskodásra szorulnak. Jogaikról nemzetközi egyezmények rendelkeznek, és a SCEP azon dolgozik, hogy ezek a standardek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Ennek érdekében a program keretében kutatások és állásfoglalások készülnek, képzések és folyamatos tapasztalatcsere segíti a kiskorúakkal dolgozó szociális és jogi szakemberek munkáját, illetve helyi szinten lobbitevékenység és figyelemfelkeltő akciók célozzák az érintettek helyzetének javítását.