EQUAL „termékfejlesztés”

Projekt időtartama
2008
Projektfelelős
Hargitai Dávid
Támogató
Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület 2007 év elején kezdte meg munkáját az EQUAL „Esély Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek" című projekt Tematikus Hálózati Együttműködésében. Az együttműködés célja az EQUAL projekt résztvevőinek közös tapasztalatátadása, ezért az egyesület által felvállalt 5 termék kidolgozása egy széleskörű partnerség részeként valósul meg.

Eszköztár

A hátrányos helyzetű csoportok befogadásának ma az egyik legnagyobb akadálya a munkáltatói attitűd, és az ismeretek hiánya. Minthogy a változás érdekében elsősorban konkrét eszközök bemutatására, jó gyakorlatok kiemelésére van szükség, az „ESZKÖZTÁR” termék hármas célt tűzött ki maga elé:

  1. Egy kutatás lebonyolítása, amely feltérképezni, rendszerezni, majd elemezni a hátrányos helyzetű célcsoportok munkavállalása szempontjából releváns munkaadói magatartásmintákat.
  2. Egy kiadvány létrehozatala, mely az összegyűjtött jó példákkal, tapasztalatokkal, megvitatott ajánlásokkal próbálja felhívni a munkáltatók figyelmét a hátrányos helyzetű csoportok befogadásának előnyeire és lehetőségeire.
  3. Egy szakpolitikai ajánlás megfogalmazása, mely összefoglalja a nemzetközi tapasztalatokat, a munkaáltatók-, szakemberek véleményét és ajánlásokat fogalmaz meg a döntéshozók felé helyi és országos szinten.

Kulcskompetencia

Az Európai Unió által meghatározott kulcskompetenciák közül, a legtöbb nem rendelkezik általános érvényű, a teljes szakmai vertikum számára elfogadható mérőeszközzel, illetve nem tisztázott az sem, hogy az egyes kulcskompetenciák mennyire fontosak a munkáltatók, illetve a munkavállalók szemében. A „KULCSKOMPETENCIA” termék kettős célkitűzéssel rendelkezik: egyrészt fel szeretné mérni a munkaadók és a munkavállalók által fontosnak tartott kompetenciákat, illetve azok mélységeit és tartalmait; másrészt – hogy a munkavállaló munkaerő-piaci (re)integrációhoz, illetve a megmaradáshoz szükséges fejlesztési irány és annak mértéke kijelölhető legyen – vállalja 3-4 kulcskompetencia validált, objektív mérőeszközének kidolgozását. Olyan eszközről van szó, mely segítséget ad a jövőben azoknak a szervezeteknek, melyek kompetencia alapú, nem formális oktatásra, illetve a formális oktatás melletti kiegészítő, kompetencia alapú fejlesztésre kívánnak hangsúlyt helyezni a munkaerő-piaci, illetve egyéb szociális, oktatási projektjeikben.

Máshogysegíteni

A „MÁSHOGYSEGÍTENI” elnevezésű termék a termékfejlesztés során véghezvitt kutatási tapasztalatokra és a projektbe bevont szakértők munkájára támaszkodva módszertani kézikönyv és példatár létrehozatalát célozza meg. A különböző problémák integrált megoldásához elméleti és gyakorlati útmutatást adó módszertani kézikönyv és példatár olyan segítők, illetve az őket alkalmazó szervezetek számára készül, akik halmozottan hátrányos célcsoporttal foglalkoznak. Míg az elméleti háttér felkészíti a szakembereket az ügyfelek problémáinak azonosításában, a komplex segítés megalapozásában, addig a gyakorlati mellékletek és ismertetett jó módszerek segítenek az intézményeknek gyakorlatuk megreformálásában, egy új szemlélet kialakításában, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatási problémáinak egyéb problémákkal egységben kezelt megoldásában. A kézikönyv két modulban, a hajléktalanok és migránsok célcsoportjain keresztül mutatja be a jó gyakorlatokat.

Munkapocs

Bár a munkába helyezést a kínálati és keresleti oldal összhangja tudja hatékonnyá tenni, a szociális szakemberek napjainkban, kapacitásaik és ismereteik híján többet foglakoznak a hátrányos helyzetű kliensekkel, mint a „fogadó” oldallal való megfelelő kapcsolat kiépítésével. A „MUNKAPOCS” termék célja, a segítő szakemberek képzése, hogy egy komplex szolgáltatást nyújtva (pl. job matching módszer, projekt partnerség építése) hatékonyabban tudjanak együttműködni a munkáltatókkal a hátrányos helyzetű csoportok visszahelyezésének érdekében.

Ökéntesség

Az „ÖNKÉNTESSÉG” termék célja a menedékkérők munkaerő-piaci, és társadalmi integrációjának elősegítse, a menekült-specifikus önkéntesség jó gyakorlatának és módszertanának alkalmazásával, standardizálásával. A menedékkérőket, az önkénteseket, a munkáltatókat és a menekültek segítésében résztvevő szakembereket érintő projekt három fázisa (kutatás, illetve mintaprojekt lebonyolítása, szakmai anyagok létrehozatala), a következő három célkitűzést követi:

  1. Kutatási fázis során feltérképezni azokat a tényezőket, amelyek az önkéntesség, mint integrációs eszköz magyarországi adaptálásában szerepet játszhatnak.
  2. Teszt-projekt során példát adni a gyakorlati megvalósításra (menedékkérők önkéntes foglakoztatása, önkéntes segítők foglalkoztatása a menekülttáborokban, az önkénteseket foglalkoztató háttér).
  3. Két, a kutatási-gyakorlati fázis tanulságait, illetve a projekt fenntarthatóságát megalapozó, szakmai kiadvány létre hozatala és disszeminációja.