Egyedül megint nem megy

A projekt célja, hogy a menekültek és oltalmazottak önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás szükséges; a lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel, pszichológiai és szociális ellátással kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen.

Projekt időtartama
2010
Projektfelelős
Hímer Attila
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja, hogy a menekültek és oltalmazottak önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás szükséges; a lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel, pszichológiai és szociális ellátással kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen.

A projekt során menekült és oltalmazott státuszú egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára komplex szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten. Ügyfeleink részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk a projekt keretén belül: egyéni pszichológiai konzultáció, számítástechnika tanfolyam, tréningek álláskeresési technikák elsajátítása céljából, életvezetési tréning, átmeneti lakhatás biztosításával segítjük a befogadó állomásról való kiköltözést, ügyvédi képviseletet biztosítunk családegyesítési ügyben, önkéntesek bevonásával oktatási tevékenységet folytatunk (magyar nyelv tanítás, iskolai korrepetálás, KRESZ vizsga felkészítés, stb. igény szerint), nyáron 20 gyerek táboroztatását biztosítjuk. A szolgáltatás hiánypótló, mivel nem létezik hasonló a hazai menekültügyi ellátórendszerben.

A menekültként vagy oltalmazottként való elismerést követően a nemzetközi védelemben részesített külföldieknek nagyjából egy évük van arra, hogy Magyarországon stabil egzisztenciát teremtsenek. A magyar nyelv elsajátítása, az intézményi és társadalmi viszonyokkal való megismerkedés, megfelelő lakhatás és jövedelemszerző tevékenység találása valamint a menekülés során elveszített családtagok felkutatása, majd a család újraegyesítése hatalmas terhet jelent. Kezdetben jelentős szociális segítségnyújtás szükséges ahhoz, hogy a többségi társadalom intézményeivel, a foglalkoztatókkal, szállásadókkal és a helyi közösségek tagjaival egyenrangú félként diszkriminációtól és félreértésektől mentesen tudjon kapcsolatot teremteni és ápolni a letelepedni szándékozó menekült és oltalmazott. A beilleszkedés kulcsa a stabil munkavállalás, ennek érdekében elengedhetetlen, hogy a dolgozni szándékozók tartalmas és gyakorlatias ismereteket kapjanak a munkavállalási lehetőségekkel, az álláskeresés és -megtartás technikáival kapcsolatosan, valamint hogy rendelkezzenek piacképes szakismerettel. A befogadó állomásról való első kiköltözés, lakásbérlés és -fenntartás számos olyan gyakorlati ismeretet igényel, amelyekkel sokan a célcsoportból nem rendelkeznek. Tapasztalatunk, hogy az államilag garantált nyelvoktatás sem mennyiségében, sem pedig elérhetőségében (késve vagy nem megfelelő időpontban indított kurzusok) nem ideális.

A magyarországi beilleszkedés az állampolgárság megszerzésével válik teljessé. Noha a menekültek számára erre kedvezményes lehetőség van, mégis nagyon kevesen éltek csak ezzel a lehetőséggel az elmúlt években. Magyarországon általános gyakorlat a gyerekek nyári táboroztatása, ez az élmény és szocializációs minta ugyanakkor a legtöbb menekült gyerek életéből kimarad, a család anyagi helyzete és/vagy szociális elszigeteltsége miatt. A projekt ezen hiányosságokat felismerve jött létre arra törekedve, hogy kiegészítse az állami támogatás nyújtotta szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a menekültek és oltalmazottak társadalmi beilleszkedése javuljon, Magyarországon tényleges és tartós védelmet élvezhessenek, és minél kevesebben kényszerüljenek közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében.