Bevándorlókkal foglalkozó szakemberek képzése

Egyesületünk kidolgozott, és akkreditáltatott egy három modulból álló, 88 órás komplex továbbképzési tematikát, amely azon túl, hogy megismertet a migrációhoz kapcsolódó alapvető ismeretekkel és a kultúraközi kommunikáció és konfliktusok elméletével és gyakorlatával, hangsúlyt fektet a magyarországi bevándorlók speciális szükségleteire érzékeny segítő identitás kialakítására, a szakmai önismeret mélyítésére. 

Projekt időtartama
2009
Projektfelelős
Medjesi Anna
Támogató
Európai Integrációs Alap

Egyesületünk kidolgozott, és akkreditáltatott egy három modulból álló, 88 órás komplex továbbképzési tematikát, amely azon túl, hogy megismertet a migrációhoz kapcsolódó alapvető ismeretekkel és a kultúraközi kommunikáció és konfliktusok elméletével és gyakorlatával, hangsúlyt fektet a magyarországi bevándorlók speciális szükségleteire érzékeny segítő identitás kialakítására, a szakmai önismeret mélyítésére. A projekt keretén belül 2009- ben két a résztvevők számára ingyenes képzést indítunk, amelyből az első márciusban elindult. A képzésekbe bevont 40 fő várhatóan olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez jut, amelyeket nagy haszonnal alkalmazhat a bevándorlókhoz kapcsolódó mindennapi munkája során.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:

•Szociális és államigazgatási területen dolgozók

•Állami és közszolgáltatásban dolgozók

•Családsegítő központok, gyermekvédelmi szakszolgálatok és civil szervezetek munkatársai

•Idegenrendészeti feladatokat végzők

•Egészségügyben dolgozók

•Felsőoktatásban dolgozók és felsőoktatásban résztvevő hallgatók.