Bevándorlók beilleszkedésének elősegítése a diszkrimináció leküzdésével

Projekt időtartama
2009

Az Európai Unió Átmeneti Támogatási Programja és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott projekt célja a faji, nemzetiségi hovatartozás, bőrszín, vagyoni helyzet, és a vallási, világnézeti meggyőződés alapú diszkriminációs esetek feltárása és szankcionálása, valamint azok csökkentése, a Magyarországon élő bevándorlók társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében. A projekt során a Menedék Egyesület a bevándorlókat érő diszkrimináció feltérképezésére és a bevándorlókat sújtó diszkriminatív helyzetek jobb megismerése érdekében egy diszkrimináció ellenes jelzőhálózatot épít ki Magyarországon működő, bevándorlókkal rendszeresen kapcsolatba kerülő civil szervezetek, állami szervek és egyesületek részvételével. A jelzőhálózat hatékony működése érdekében a Menedék Egyesület a hálózat tagjainak tart egy képzést, amelyen a diszkrimináció fogalmát, hazai jogi szabályozását, feltárásának és bizonyításának eszközeit ismertetjük meg. A jelzőhálózat tagjai az általuk megismert olyan eseteket, amelyekben bevándorlókat ért diszkrimináció gyanúja felmerül, továbbítják a Menedék Egyesületnek. A beérkező ügyekben szükség esetén tényfeltárásokat tartunk, valamint felvesszük a kapcsolatot az eljáró szervekkel, hatóságokkal. A projekt során néhány kiemelt ügyben jogi képviseletet biztosítunk a diszkriminációt szenvedett külföldinek az Egyenlő Bánásmód Hatóság vagy bíróságok előtt. A feltételezhetően diszkriminatív gyakorlatot folytató szórakozóhelyek és munkaadók esetében folytatott tesztelés során gyűjtött értékes tapasztalatok jól használhatók mind a képviselt diszkriminációs ügyekben, mind a jövőben. A projekt során folytatott kampány a bevándorlókat érő diszkriminációra hívja fel a figyelmet, növelve ezzel a társadalmi tudatosságot és a csökkentve a diszkrimináció előfordulásának lehetőségét.