Beugró

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők informáltságának javítása, mentálhigiénéjük javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése. 

Projekt időtartama
2011
Projektfelelős
Lippényi Dóra
Támogató
Európai Menekültügyi Alap

A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, az elismerést kérők informáltságának javítása, mentálhigiénéjük javítása, közösségfejlesztés, a gyerekek közoktatásba való bekapcsolódási esélyének növelése. A projekt a békéscsabai őrzött szálláson és a debreceni befogadó állomáson élő elismerését kérő férfiakat, nőket, családokat és gyermekeket célozza az alábbi tevékenységekkel: 1. közösségi programok szervezése Békéscsabán, 4000 fő részvételével 2. közösségfejlesztés, gyermekek készségfejlesztése Debrecenben, 5800 részvevő bevonásával 3. szociális esetmunka, tanácsadás / információnyújtás, érdekképviselet Békéscsabán 750 ügyfél ellátásával 4. a békéscsabai őrzött szálláson tartózkodó 100 gyermek állapotfelmérése 5. Egyhetes nyári gyerektábor szervezése 15 kérelmező gyermek számára A projekt közvetlen célcsoportját a Magyarországon nemzetközi védelmet kérő és a menedékjogi eljárás alatt intézményes elhelyezésben és ellátásban részesülő külföldiek alkotják. Az eljárás alatt a közvetlen fizikai szükségletek (elhelyezés, étkezés, higiénés és egészségügyi feltételek) biztosításán túl egy sor olyan szükséglet is jelentkezik a kérelmezők részéről, amelyet a befogadási feltételeket biztosító kormányzati infrastruktúra nem, vagy csak hiányosan tud kielégíteni. Általános probléma, hogy a célcsoport tagjai nem kellően tájékozottak ügyük állása, lehetséges kimenetele, a menedékjogi intézményrendszer és az általános intézményi-jogszabályi környezet tekintetében. A formális és egyszeri tájékoztatás mellett szükség van a kapott információ értelmezésére, feldolgozására, valamint a felmerülő kérdések megválaszolására, amelyet a hivatalos szervek csak korlátozottan képesek ellátni. Ezt a hiányosságot pótolja a projekt, amely a békéscsabai őrzött szálláson lehetőséget nyújt az elhelyezettek számára konzultációra felkészült, ügyüket és az intézményi-jogszabályi hátteret jól ismerő szakemberrel. Gyakori probléma, hogy az említett intézményekben elhelyezettek kényszerű és gyakran tétlen várakozása pszichés és szociális feszültségekhez vezet, melyeknek megelőzésére nincs hatékony eszköztára az intézményeket működtető apparátusnak. A mozgási szabadság korlátozása, a szűk élettér, a bizonytalan élethelyzetben lévő emberek különböző háttere, szokása, kultúrája további feszültségek forrásai lehetnek. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások hatékonyan orvosolják ezeket a problémákat. Az állomásokon töltött időt strukturáló programok szervezésével, a célcsoport aktiválásával hozzájárul a felgyülemlő pszichés feszültség levezetéséhez, a bezártság és a kényszerű várakozás miatti frusztráció enyhítéséhez. A projekt hatására javulnak az általános befogadási feltételek, nő az elismerését kérők eljárással, az intézményrendszerrel, a jogaikkal és lehetőségeikkel kapcsolatos tájékozottsága, egyidejűleg csökken a hospitalizáció, az adaptációs problémák és a konfliktusok. Kiemelt problémát jelent a kiskorú gyermekek helyzete, akik közül a 6 év felettiek kérelmük beadásától számítva tankötelesek ugyan, mégis csak kis részük jut intézményes neveléshez-oktatáshoz. Sok kérelmező gyermek általános fejlettsége és szocializáltsága elmarad az életkori átlagtól, az ő esetükben különösen nagy hiányosság a rendszerszerű foglalkoztatás, nevelés. Erre a problémára reagál a gyermekpszichológus és fejlesztőpedagógus által végzett szakszerű állapotfelmérés, valamint a strukturált és fejlesztésorientált gyermekprogramok lebonyolítása.