Befogadó óvodák és iskolák

Programunk célja a migráns hátterű gyermekek, tanulók óvodai és iskolai
integrációjának elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk megelőzése. A projektben
aktívan együttműködünk óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal.

Projekt időtartama
2016. 07. 01. – 2018. 06. 30.
Projektfelelős
Barcza Ildikó
Támogató
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

2016. július 1-én új projektet indítottunk Befogadó óvodák és iskolák címmel.
Programunk célja a migráns hátterű gyermekek, tanulók óvodai és iskolai integrációjának
elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk megelőzése. A projektben aktívan együttműködünk
óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal.
A projekt keretében
- migráns hátterű gyerekek számára egyéni mentorálást (nyelvi és tantárgyi
fejlesztést, interkulturális érzékenyítést) biztosítunk önkéntes mentorok
segítségével
- önismeret fejlesztő foglalkozásokat tartunk kis csoportban migráns hátterű
gyerekeknek
- közösségfejlesztő és érzékenyítő foglalkozásokat, programokat szervezünk az
óvodákban és az iskolákban
- iskolán kívüli játékos programokat szervezünk migráns és magyar gyerekek
számára közösen
- pedagógus szakmai fórumokat tartunk az együttműködő intézményekben, hogy a
migráns gyerekek oktatását, nevelését érintő kérdésekben a pedagógusok
megoszthassák tapasztalataikat, és a témában jártas szakértők segítsék a
munkájukat a pedagógusokkal együttműködve kidolgozunk egy szülői tájékoztatót, melyet hét
hat nyelvre lefordítunk, hogy a szülők minden információt megkaphassanak az
oktatási rendszerrel, az iskolával, óvodával kapcsolatban

- a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációt interkulturális közvetítőkkel/
tolmácsokkal támogatjuk
- a gyerekek számára nyaranta napközis és bentlakásos táborokat szervezünk.
Partnereink a projektmegvalósításban a Kőbányai Rece-fice és a Mocorgó Óvoda, a Bem
József Általános Iskola, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
Bókay János Szakközépiskolája valamint az ELTE PPK Interkulturális Pszichológia és
Pedagógiai Intézete.
A projekt megvalósítását önkéntesek segítik.

Információ: Barcza Ildikó +36 1 322 1502, +36 20 226 7286