BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes)

A projekt célja, hogy segítse a populáris kultúra migráns és kisebbségi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiái és a fogyasztók/polgárok diszkriminatív hozzáállása közötti kapcsolat megértését.

Projekt időtartama
2014
Projektfelelős
Péteri György
Támogató
European Commission Directorate-General Justice

A BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes – A migráns/kisebbségi sztereotípiákkal szembeni európai attitűdök megváltoztatása) 15 partnert hoz össze az EU 11 tagállamából azzal a céllal, hogy segítse a populáris kultúra migráns és kisebbségi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiái és a fogyasztók/polgárok diszkriminatív hozzáállása közötti kapcsolat megértését, amely utóbbi még mindig sok tekintetben akadálya annak, hogy az említett csoportok teljes körű állampolgári jogokat szerezhessenek.

A média és a szórakoztatóipar – közkeletűen a „populáris kultúra” – erőteljes befolyással van a sztereotípiák alakulására: alapvető a szerepük a társadalmi tendenciák erősítésében, a közvélemény formálásában, egyes csoportok, közösségek és egyének sztereotip megjelenítésének létrehozásában és reprodukálásában, valamint e csoportok tulajdonságainak és identitásának időben és térben való „rögzítésében”.

A projektben részt vevő partnerek egyesült erővel igyekeznek növelni a témával kapcsolatos tudatosságot, és olyan ismereteket közvetíteni az európai ifjúság számára, hogy „ne csak nézzék, hanem lássák is” a sztereotípiákat és az azok mögött meghúzódó mechanizmusokat, és hogy jól informáltan, kritikus szemmel kezdjék figyelni, illetve megtörni a sztereotípiák és az egyes migráns és kisebbségi csoportokkal szembeni diszkriminatív viselkedésformák közötti negatív korrelációt.

A projekt egyedi célkitűzései a következők:
1.    a fősodorba tartozó és kisebbségi populáris kultúra hagyományos és új sztereotípiái (mások által, illetve az  érintettek által saját magukról alkotott kép) kialakulási / állandósulási mechanizmusainak azonosítása, különösen ikonikus és új médiacsatornákon keresztül;

2.    a populáris kultúra által kitermelt, a közvéleményben megjelenő sztereotípiák és a különböző csoportokon belüli diszkriminatív, rasszista és idegengyűlölő tendenciák közötti kapcsolat felmérése, és input biztosítása az ilyen tendenciák elleni figyelemfelkeltő tevékenységekhez;
3.    figyelemfelkeltés és tájékoztatás a kisebbségekkel kapcsolatos közbeszéd kritikus szemléletének növelése és megváltoztatása érdekében mind kisebbségi, mind többségi csoportokban, különösen a fiatal korosztályon belül és a kultúra alakítói között, olyan konkrét kísérleti fellépésekkel, amelyek célja a populáris kultúra ifjúság körében (iskolákban és közösségi csoportokban) történő alakítása;
4.    a projektben felhasznált eredmények és megoldások megosztása a lakosság, a populáris kultúra alakítói, valamint a helyi, nemzeti és uniós szintű érdekelt felek nagyobb arányával az ismeretek elterjesztése és a további felhasználást/alkalmazást célzó módszerek és eredmények elérhetővé tétele érdekében.

A projekt 2013 januárjában indult és 2014 végén zárul, de ez nem jelenti azt, hogy ekkor be is fejeződne. A projektben használt eszközöket és módszereket úgy terveztük, hogy azok más helyi és európai szereplőket is inspiráljanak, és életképes példát mutassanak arra, hogyan kezdjünk látni is, ne csak nézni, mi több, tenni minden egyes polgár alapvető jogaiért.

Már elérhető Sztereotípiák, társadalmi kép és diszkrimináció Magyarországon című tanulmányunk.

Nagy örömmel mutatjuk be a Menedék Egyesület által elkészített szakmai-módszertani útmutatót, amely a BEAMSprojekt keretében megvalósított médiatábor programját, mint jó gyakorlatot hívatott bemutatni. Az útmutatót olyan pedagógusoknak, és más szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során a fiatalok valamiféle – nem kizárólagosan kulturális – mássággal szemben megnyilvánuló el- és befogadó attitűdjének és szociális érzékenységének fejlesztésével foglalkoznak. 
A szakmai-módszertani útmutató itt tekinthető meg.

 

További információ a projekt weboldalán található:www.beams-project.eu

A projektet az Európai Unió Alapvető Jogok és Polgárság Programja társfinanszírozza.