Nem erre van a jog!

2017/04/12
Short description

Elfogadhatatlan a civilszervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület elfogadhatatlannak tartja az Országgyűlésnek múlt pénteken mondvacsinált indokkal benyújtott, a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, ami alapján listára kerülnek a külföldről támogatott szervezetek.

Ambrogio Lorenzetti: A rossz kormányzás allegóriája
Törzs

Elfogadhatatlan a civilszervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat

Budapest, 2017. április 12.  - A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület elfogadhatatlannak tartja az Országgyűlésnek múlt pénteken mondvacsinált indokkal benyújtott, a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, ami alapján listára kerülnek a külföldről támogatott szervezetek. A megbélyegző és diszkriminatív ötlet több száz magyar szervezet működésének ellehetetlenítéséhez vezethet, mert gumifogalmai ügyészi és bírói önkényre adnak lehetőséget. A Menedék Egyesület aggályosnak tartja azt is, hogy a jogalkotást politikai kommunikációra használja a kormány, és ezzel a magyar és európai értékközösségtől távol eső, az alapjogokat relativizáló gondolkodásmódot próbál meghonosítani.

A törvényjavaslat szerint külföldről támogatott szervezetnek minősülnek azok a magyar civilszervezetek, amelyeknek a külföldi - köztük közvetlen uniós - forrásból származó bevétele évente meghaladja a 7,2 millió forintot. Az érintett egyesületek és alapítványok - köztük a Menedék is - kötelesek értesíteni a bíróságot a beérkező támogatásokról, honlapjukon és kiadványaikon pedig feltüntetni a külföldről támogatottság tényét. Mulasztás esetén akár a megszüntetés is fenyegeti a szervezeteket.

A civilek ellen beindított gépezet akkor is súlyos károkat okozhat, ha egy szervezet maradéktalanul teljesíti az előírásokat, hiszen külföldről támogatott szervezetként nyilvántartva könnyen, bár minden alap nélkül a nem magyar érdekeket képviselők gyanús köréhez kapcsolhatják; elveszítheti a működéséhez szükséges szakmai és társadalmi támogatást.

Értelmetlen célok, látszatintézkedések

A szabályozást a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel indokolják az ötletgazdák, holott a civilek már most is megfelelnek az átláthatóság széleskörű törvényi kötelezettségeinek. A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemről tíz éve van hatályos törvény, amely minden gyanús pénzmozgást kiszűr, és jelentendővé tesz. Az új törvény egy jottányit sem növelné az ország biztonságát.

A tervezet célt téveszt abban is, hogy a források eredetére koncentrál ahelyett, hogy azt vizsgálná, mire fordítják a támogatásokat. Értelmetlen és abszurd az a felvetés, hogy a támogatás pusztán amiatt lenne gyanús, mert külföldi forrásból érkezik. Ha egy szervezet például az ENSZ, vagy a pápa támogatását élvezi, vagy valamely EU ország donorszervezetei méltányolják a tevékenységét, inkább dicséretes semmint fenyegető. Amennyiben az Alaptörvénnyel összeegyeztethető az adott szervezet célja és munkája, akkor a támogatás eredetétől függetlenül nem lehet veszélyes, amennyiben pedig a civilszervezet alkotmányellenesen működik, akkor a hazai támogatása éppoly káros, mint a külföldi.

A jogszabály-tervezet pongyolasága és következetlensége miatt súlyosan diszkriminatív, vagy legalábbis jelentős teret ad a hatalmi önkénynek. Nem fogalmazza meg világosan, mi számít külföldi forrásnak, különösen úgy, hogy az „közvetve” is támogathat civilszervezeteket. A sport és vallási tevékenységeket végző civilszervezetek mentesülnének a nyilatkozattételi kötelezettség alól, de nem derül ki, hogy miért jelentene a sport vagy a vallás kisebb veszélyt a magyar társadalomra, mint például az oktatás, kulturális tevékenység vagy a környezetvédelem. Az sem világos, hogy csak azok mentesülnek-e, akik kizárólagosan ezeken a területeken tevékenykednek, vagy azok is, akik egyik résztevékenységükként foglalkoznak csupán sporttal, vagy a vallási élettel.

A civilek a hazájukért dolgoznak

A civilszervezetek munkája világosan megmutatja, hogy milyen érdekeket szolgálnak. A civilek társadalmi problémákat tárnak fel, és segítenek azok megoldásában. Tevékenységük mindannyiunk érdekeit és alapértékeit szolgálja, ezért a civilek ellen intézett támadás az egész magyar társadalom ellen irányul.

A készülő törvény az idegen érdekeket, ügynököket kiszűrő szándékában is megbicsaklik, amikor azokat a civileket támadja, akik az Alaptörvényben foglaltak következetes betartására szólítanak fel. Az Alaptörvény mondja ki, hogy az ember alapvető jogait tiszteletben kell tartani, és azt, hogy e jogok védelme az állam elsőrendű kötelezettsége. Ugyancsak az Alaptörvény rendelkezik úgy, hogy a nemzetközi jog általános szabályai a magyar jogrendszer részei. Amikor tehát a civilek az Alaptörvényre vagy más, Magyarország által elfogadott nemzetközi egyezményre hivatkoznak, legyen szó gyermekvédelemről, menekültügyről vagy bármi másról, Magyarország alapértékeit védik. Ha ehhez még külföldi támogatókat is sikerül megnyerniük, az csak nyereség lehet az országnak.

Valódi konzultációt akarunk

Mindezek fényében határozottan elutasítjuk a jelenlegi tervezetet. Felszólítjuk a döntéshozókat, hogy a civilek bevonásával gondolkodjanak arról, hogy miként lehetne az ő munkájukat és erőforrásaikat egy sikeres Magyarország szolgálatába állítani. Ragaszkodunk ahhoz is, hogy bárminemű minősítés kapcsán az elért eredményeket tegyék mérlegre, és hogy vegzálás helyett, támogatás híján legalább a civilek függetlenségét tartsák tiszteletben. Több mint húsz éve nyújtunk szociális szolgáltatásokat emberek ezreinek a hatályos magyar jogszabályok által előírt közfeladatokat ellátva, állami intézményekkel együttműködve - költségvetési és alapítványi, hazai és külföldi forrásokból finanszírozva mindezt. Szeretnénk, ha újra a munkánkra koncentrálhatnánk!