SIMILAR- Supporting Integration of Migrant Learners, Asylum Seekers and Refugees Erasmus + Strategic Partnership project

A projekt célja, hogy a bevándorlókkal/menekültekkel foglalkozó szakembereket (szociális munkások, pedagógusok, köztisztviselők és önkéntesek stb), egy olyan sokoldalú programmal támogassa, melynek szerves része a személyes kommunikáció és a közös munka  magával a célcsoporttal.

Projekt időtartama
2016-2018.
Projektfelelős
László Zsuzsa
Támogató
Erasmus + Stratégiai Partnerség

A projekt első fázisa az információgyűjtésről szól: olyan szakértőket kérdezünk tapasztalataikról, akik rendszeresen dolgoznak a célcsoporttal. Ezzel párhuzamosan interjúkat végzünk mind a frissen érkezett, mind azon bevándorlókkal akik régebben országunkban tartózkodnak. A tapasztalatok a későbbiekben a “Tudatosság és empátiára való készség növelése a migránsokkal való közös munkaában” című kézikönyvben kerülnek összefoglalásra. Az interúk alapján még összeállításra kerül egy eszköztár, mely a szakembereket konkrét információkkal látja el a képzésekhez. Az eszköztár része a nemzetközi jó gyakorlatok gyüjteménye; erre szintén támaszkodhatnak a szakemberek a későbbiekben. A kész oktatóanyag célja, hogy a célcsoporttal dolgozókat kíváló minőségű tudásforrással lássa el, és ezáltal hosszú távon segítse a célcsoport integrációját, autonómiáját, illetve minimálisra csökkentse társadalmi elszigetelődésüket. Ez a projekt úttörőnek mondható abban a tekintetben, hogy a bevándorlók, menekültek és oltalmazottak is szóhoz jutnak és elmondhatják, mit tartanak ők nélkülözhetetlennek a beilleszkedésükhöz. Az ő észrevételeiket a velük szorosan együtt dolgozó kutatók az interjúk segítségével dokumentálják, majd a visszajelzések alapján döntést hoznak arról, hogy milyen tevénységek és eszközök váltak be, és milyen területeken van szükség változtatásra. A projekt két képzéssel zárul a következő célcsoportnak: szociális munkások és pedagógusok. 

A projekben elkészülő anyagok:
•    Kézikönyv: “Tudatosság és empátiára való készség növelése a migránsokkal való közös munkában”
•    Eszköztár (bevált gyakorlatok gyűjteménye és kivitelezése): „Szabad út a migránsoknak az  autonómiához”