NIEM: Nemzeti Integrációt Értékelő Mechanizmus

A hat éven átívelő, 15 partnerországot magába foglaló nemzetközi projekt célja, hogy felkészítse az integrációval foglalkozó szakembereket és döntéshozókat az új kihívásokra, elősegítve a nemzetközi védelemben részesülők integrációs lehetőségeit.

Projekt időtartama
2018 január – 2018 december
Projektfelelős
Marosváry Barbara
Támogató
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, Nemzetközi visegrádi Alap, Nyílt Társadalom Alapítványok

A NIEM (és a V4NIEM: a visegrádi országok nemzeti integrációt értékelő mechanizmusa alprojekt) keretein belül kialakítunk egy egységes nemzeti értékelő mechanizmust a nemzetközi védelemben részesülők integrációjának mérésére, hogy kimutathatók legyenek az integrációs normák és eredmények terén jelentkező hiányosságok és jó gyakorlatok, valamint értékelhető legyen a jogi és szakpolitikai változások hatása. 
 
A NIEM a nemzetközi védelemben részesülőket érintő, folyamatosan változó nemzeti és európai szintű jogi környezetre reagál, melyet az utóbbi években az EU területére érkezők nagy száma idézett elő. A projekt kézzelfogható adatokkal igyekszik elősegíteni a terület legégetőbb kérdéseiben folyó diskurzust: Megfelelően alkalmazzák a tagállamok a nemzetközi védelemben részesülők integrációjával kapcsolatos EU-s irányelveket? Hogyan befolyásolják a nemzetközi normák az integrációs szakpolitikákat nemzeti szinten? (Milyen) hatással vannak a szakpolitikai lépések a nemzetközi védelemben részesülők sikeres integrációjára? Milyen kihívások és jó gyakorlatok azonosíthatók, milyen hiányosságokat szükséges orvosolni?

A fenti kérdések megválaszolásához a NIEM átfogó, megbízható és fenntartható adatgyűjtő mechanizmust dolgoz ki a nemzetközi védelemben részesülők integrációjának szerteágazó területein. Emellett a projekt adatokkal szolgál, melyek az újonnan érkezők integrációját a lehető leghatékonyabban elősegítő szakpolitikák kidolgozását támogathatják. 

Annak érdekében, hogy az összegyűjtött adatoknak valós hatása lehessen az integrációs folyamatokra, nemzeti valamint nemzetközi koalíciókat hozunk létre közintézmények, akadémikusok, civil szervezetek, migrácóval foglalkozó szakemberek, valamint a nemzetközi védelemben részesülők bevonásával. A koalíciók célja, hogy közismertté tegyék a NIEM projektet és eredményeit; szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a legfontosabb szereplők között; valamint felügyeljék a javasolt változtatások megvalósítását és elősegítsék a gyakorlat széles körű elterjedését.