Menekült kvíz

14 helyes válasz a 14 kérdésből.
Elért eredmény: 100%

Eredmények
Kérdés:

Mi igaz a menekültekre?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Elsősorban jobb életkörülményeket keresnek.unselectedunselected
A legtöbben Európában és Észak- Amerikában élnek. unselectedunselected
Problémáik hátterében faji, vallási, nemzetiségi és politikai okok, vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk áll.selectedselected
Igaz, a menekültdefiníció szerint az üldözés veszélye ezen okokhoz kell, hogy kapcsolódjon.
Minden állam eldöntheti saját kapacitása alapján, hogy hányat fogad be közülük.unselectedunselected
Többségük férfi.unselectedunselected

correct
Kérdés:

Van olyan ország Európában, ahol a második legnagyobb felekezet a muzulmán

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Igazselectedselected
Igaz, számos európai országban, elsősorban a bevándorlásnak köszönhetően. A vallásilag sokszínű Franciaországban 5 millió muzulmán él (a lakosság 8%-a), ez a legnagyobb muszlim kisebbség a kontinensen. De kisebb muzulmán közösség is válhat a második legnagyobbá, például a vallásilag elég homogén Olaszországban (ahol a protestáns, zsidó, hindu stb. kisebbségek kicsik). Európában ma már sokmilliós muzulmán kisebbség él.
Hamisunselectedunselected

correct
Kérdés:

Melyik népcsoportról van szó? Korábban hegyi törököknek is nevezték őket, pedig nyelvük valójában nem a török nyelvcsaládhoz tartozik.A legnagyobb állam nélküli nemzet a világon, mintegy 25 millióan élnek elsősorban öt közel- keleti ország területén, sokszor, sok helyről, sokuknak kellett menekülni az elmúlt évtizedek során.

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Örményekunselectedunselected
Kurdokselectedselected
Igaz. Az öt ország: Törökország, Irak, Irán, Szíria, Örményország.
Palesztínokunselectedunselected

correct
Kérdés:

Szerinted mióta dúl folyamatosan- bár változó intenzitással- fegyveres konfliktus Afganisztánban?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
A 2001-es USA vezette háború óta.unselectedunselected
A kommunista rezsim 1992-es bukása óta.unselectedunselected
A királyság 1978-as megdöntése ótaselectedselected
Igaz. Afganisztánt először a Szovjetunió szállta meg (ez volt a SZU „Vietnamja”), majd a különböző frakciók harcoltak folyamatosan egymással (mudzsahedek, majd tálibok, stb.) Az USA-vezette beavatkozás óta sincs teljes béke.

correct
Kérdés:

Melyik az az ország, ahol a ’90-es évek óta lényegében nem létezik központi állam és minden hatalom az egymással harcoló klánok és törzsek kezében van?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Szomáliaselectedselected
Igaz. Szomália a világ emberi jogi és humanitárius szempontból egyik legrosszabb helyzetben lévő országa, Magyarországra is számos menekült érkezik innen.
Algériaunselectedunselected
Nigériaunselectedunselected

correct
Kérdés:

Létezik még vajon tömeges méretekben „klasszikus rabszolgaság” Afrikában?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Nem, a XX. Század második felében végleg eltűnt a rabszolgaság unselectedunselected
Bár a rabszolgaság „klasszikus” formája már eltűnt, a szolgaság számos egyéb formája továbbra is elterjedt (például kényszermunka szexuális kizsákmányolás)unselectedunselected
Igenselectedselected
Igaz. Például Mauritániában vagy Szomáliában. Magyarországon is volt elismert menekült az elmúlt években, aki egész életében napi 12-14 órát dolgozott fizetség nélkül

correct
Kérdés:

Szerinted körülbelül hány menekült hagyta el Magyarországot az 1956-os forradalom idején és a forradalom leverését követően?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
17.000unselectedunselected
70.000unselectedunselected
200.000selectedselected
Igaz. 200.000 menekült hagyta el Magyarországot az 1956-os forradalom idején és a forradalom leverését követően.

correct
Kérdés:

Szerinted milyen országhoz tartozik ma Koszovó?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Szerbiához tartozik jogilag és a gyakorlatban is.unselectedunselected
Jogilag Szerbiához tartozik, de gyakorlatilag ENSZ- közigazgatás alatt áll és egyre kevesebb szállal kötődik Szerbia többi részéhez, sőt, hamarosan a teljes függetlenségről is szavaznia kell.selectedselected
Igaz. Jogilag Szerbiához tartozik, de gyakorlatilag ENSZ- közigazgatás alatt áll és egyre kevesebb szállal kötődik Szerbia többi részéhez, sőt, hamarosan a teljes függetlenségről is szavaznia kell.
Jogilag független, de gyakorlatilag – mivel többségében albánok lakják- Albánia része.unselectedunselected
Mind jogilag, mind gyakorlatilag független.unselectedunselected

correct
Kérdés:

Szerinted mely kínzási formákat alkalmazta a török rendőrség és a titkosszolgálat ezek közül az elmúlt években? Több válasz is lehetséges.

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Verésselectedselected
Igaz. Mindegyik kínzási formát alkakmazzák.
Falaka (talpak ütlegelése)selectedselected
Igaz. Mindegyik kínzási formát alkakmazzák.
Nemi erőszakselectedselected
Igaz. Mindegyik kínzási formát alkakmazzák.
Elektrosokk (pl. nemi szervekbe)selectedselected
Igaz. Mindegyik kínzási formát alkakmazzák.
Fellógatás hátrakötött kezeknél fogvaselectedselected
Igaz. Mindegyik kínzási formát alkakmazzák.

correct
Kérdés:

Az alábbi csoportok közül melyek tekinthetők általánosságban üldözöttnek Szíriában? Több válasz is lehetséges.

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Kommunistákselectedselected
Igaz.
Iszlámistákselectedselected
Igaz.
Emberi jogi aktivistákselectedselected
Igaz.
Hontalan kurdokselectedselected
Igaz. A „hontalan kurdokat” (több tízezer embert) még a 60-as években fosztották meg állampolgárságuktól, azóta is „külföldiként” tekint rájuk a hatalom és legalapvetőbb jogaik sem biztosítottak.
Nőkunselectedunselected
Keresztényekunselectedunselected

correct
Kérdés:

Szerinted élnek keresztények a Közel- keleten?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Nem, a Közel- keleten csak arabok (muzulmánok) laknak, kivéve Izraelt, ahol többségben zsidók.unselectedunselected
Igen, de csak nagyon kevesen, főleg örmények.unselectedunselected
Igen, jelentős keresztény közösségek vannak például Szíriában, Libanonban, Egyiptomban és Izraelben is.selectedselected
Igaz. Fontos, hogy az arab és a muzulmán nem szinonim fogalmak, az arab egy nemzetiség, a muzulmán egy vallás. A négy legnépesebb muszlim ország egyike sem arab, az arabok 5%-a pedig keresztény. A Közel-keleten sokmillió keresztény arab él (az örmény, asszír és egyéb keresztények mellett).

correct
Kérdés:

A Balkánt már a XIX. Században is Európa puskaporos hordójának nevezték, és az elnevezés ugyanolyan érvényes a XXI. Század elején is. Mit gondolsz, az alábbi tényezők közül melyek állnak annak hátterében, hogy a Balkán évszázadok óta folyamatos ellentétek, háborúskodások helyszíne? Több válasz is lehetséges.

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Vallási ellentétek, melyek rájátszanak az etnikai különbözőségekre.selectedselected
Igaz. Mind az öt tényező közrejátszott.
Eltérő külső nagyhatalmi érdekek.selectedselected
Igaz. Mind az öt tényező közrejátszott.
Az etnikai és országhatárok különbözősége.selectedselected
Igaz. Mind az öt tényező közrejátszott.
A nagyfokú etnikai kevertség.selectedselected
Igaz. Mind az öt tényező közrejátszott.
A gazdasági elmaradottság Európa többi részéhez képest.selectedselected
Igaz. Mind az öt tényező közrejátszott.

correct
Kérdés:

Talán nyaraltál már Tunéziában, amely az európaiak egyik kedvelt turistacélpontja Afrikában, és általában egy gyorsan fejlődő, demokratikus ország benyomását kelti az utazó szemében. Szerinted 2005-ben a tunéziai menedékkérők körülbelül mekkora részét ismerték el menekültként a világ iparosodott országaiban, mert megalapozottan féltek attól, hogy otthon üldöznék őket?

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Semennyit, Tunézia, bár szegény, de demokratikus, európai berendezkedésű ország.unselectedunselected
Alig pár százalékot, általában csak nőket, akiket gyakran fenyeget családon belüli erőszak.unselectedunselected
Több, mint egy negyedüket. Tunézia, bizonyos vívmányai ellenére, a mai napig diktatorikus és az emberi jogokat megsértő állam.selectedselected
Igaz. Rendkívül csalóka lehet egy turistacélpont ország, amely kifelé nagyon jó benyomást nyújt, de a valós emberi jogsértések a turisták számára láthatatlanok. Tunézia bizonyos téren valóban „jobban áll”, mint a többi arab ország (például a nők jogai itt állnak még viszonylag a legközelebb az európai normákhoz), de a demokrácia és az emberi jogok szempontjából továbbra is nagyon sok probléma fordul elő. Jó példa erre egy büntetőbíró, aki a tárgyaláson fő érvként azt hozta fel egy korábban súlyosan megkínzott és védelemre szoruló török állampolgár kiutasításakor, hogy „én voltam nyaralni Törökországban, az egy nagyon szép ország, ott biztos nem lehet semmi baj”.

correct
Kérdés:

Mely országok fogadtak be ’56-os magyar menekülteket az alábbiak közül? Több válasz is lehetséges.

KérdésekA helyes válaszA te válaszod 
Jugoszláviaunselectedunselected
Németországunselectedunselected
Csehországunselectedunselected
Ausztriaselectedselected
Igaz. Bár Jugoszlávia is, de ide csak 20 ezren menekültek, míg Ausztriába 180 ezren.

correct