Ez a webes felület a Toleranciára nevelés a középiskolákban című program keretében, az Európai Menekültügyi Alap támogatásával jött létre, amelynek célja a menekültek és befogadottak társadalmi integrációjának elősegítése.

A felületet az a meggyőződésünk hozta létre, hogy csökkenthető a menekültekkel szembeni idegenellenesség és hátrányos megkülönböztetés, ha megszüntetjük az ismeretek hiánya miatti előítéleteket.

Az itt található kvízek, történetek, fotók, filmek célja is ez: segítenek a fiataloknak a menekültek életének, történetének, körülményeinek megértésében és így talán hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom nagyobb toleranciával, megértéssel és tájékozottsággal fogadja őket.

Menekültnek lenni

Képzeld el a következőt: egész életedben barátokkal és családoddal körülvéve, békében élsz. Egyik napról a másikra azonban minden megváltozik. Az országban gyűlölködés, ellenségeskedés üti fel a fejét. A bombák és golyók elől menekülve semmid nem marad, csak a puszta életed. Ha szerencséd van, sikerül külföldre eljutnod, egyedül, megrémülve, de biztonságban.

Menekült lettél. A nemzetközi jog szerint a menekültek olyan személyek, akik képtelenek vagy nem akarnak visszatérni hazájukba, mert ott fajuk, vallásuk, nemzetiségük, politikai nézeteik, vagy egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatt üldöztetés fenyegetné őket.

Bárki lehet menekült. Nézzünk néhány esetet, amelyekből kiderül, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy többé már nem biztonságos számára a hazája, és egy másik, idegen országba kell menekülnie!

 • egy emberjogi aktivista, akit az állam üldöz a kormányzati visszaéléseket feltáró kritikájáért
 • egy szakszervezeti vezető, akit durván fenyegetnek a kormány által hallgatólagosan támogatott vállalatok
 • egy homoszexuális férfi vagy nő, akit összevert egy homopfób huligán banda egy olyan országban, ahol a homoszexualitás törvénytelen cselekedetnek számít
 • egy olyan vallás követője, melyet a kormány nem ismer el
 • egy nő, aki ismétlődő fizikai bántalmazás áldozata egy olyan országban, ahol a házastársi erőszak nem számít bűncselekménynek
 • egy az állam által üldözött etnikai csoport tagja
 • egy tanár egy olyan országban ahol, az értelmiségieket a nép megrontóinak kiáltották ki
 • egy olyan személy, aki nyíltan szembehelyezkedik egy lázadó csoporttal egy olyan országban, ahol a kormány nem tudja megvédeni állampolgárait a felkelők támadásaitól
 • egy személy, akit üldöznek hazájában, mert azzal gyanúsítják, hogy kormányellenes, annak ellenére, hogy politikailag nem is aktív
 • egy bebörtönzött politikai vezető gyermeke, akit a jelenlegi rezsim veszélyesnek értékel
 • egy a kormány által elrejteni kívánt katonai mészárlás szemtanúja
 • egy diák aktivista, miután a kormány felszámolta a diákmozgalmat.