Rólunk

Az 1980-as évek végétől Magyarország a nemzetközi népmozgásnak új módon vált részesévé, részben mint tranzitország, részben mint végleges befogadó és menedéket nyújtó ország. Honfitársaink közben ma is útra kelnek, például munkát vállalva vagy szakmai, tudományos karriert építve külföldön, esetleg önkéntesként, nyelvtanulási célból. E sokszínű vándormozgalom átfogó megközelítése, a békés együttélés a migránsok és a helyi közösségek között számtalan állami, igazgatási és nemzetközi erőfeszítés hatására is csak hosszú évek munkájával sikerülhet. Ennek része a társadalmi nyilvánosság, a kormányzati és a független szervezetek közötti párbeszéd, a jogilag és szociálisan a magyar lakosság átlagánál is kiszolgáltatottabb migránsok érdekeinek képviselete, amely nélkül aligha lehet hosszú távon is működőképes, átfogó migrációs politikát kialakítani. Hazánk számára nem rövid történelmi epizód a migrációs mozgásokba bekapcsolódás. Úgy látjuk, hogy a politikai elit és az igazgatási szervezetrendszer még kevéssé ismerte fel, hogy hosszú távú megoldásokra, stabil szabályozásra, a kérdések társadalmi megvitatására és a migránsokat segítő intézményi rendszer teljességére – egyszóval migrációs politika kimunkálására és érvényesítésére van szükség. Ebben egy független társadalmi szervezet, amely a migránsok érdekeinek megjelentetését, beilleszkedését segíti, a hatóságok, közszolgáltatók előtt folyó eljárásban képviseletüket, a nemzetközi vándorlásra vonatkozó adatok, szabályok dokumentálását, továbbá a vándorokra és egyes csoportjaikra (különösen a nemzetközi védelmet kérőkre, a védelemben részesültekre, a munkát vállalókra és a tanulókra, valamint családtagjaikra) vonatkozó politikák befolyásolását végzi, igen nagy szerepet vállalhat. E felismerésekből, a szakszerű támogatás, tájékoztatás és a párbeszéd fenntartására született meg az Egyesület létrehozásának a gondolata 1995. januárjában. Az Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület állami intézményektől független, non-profit intézményként működik.

Céljaink

 • A Magyarországon élő bevándorlók, menedékkérők, menekültek és más külföldiek társadalmi beilleszkedésének segítése szociális, oktatási és kulturális programokon keresztül.
 • A Magyarországon maradni szándékozó migránsok és családtagjaik jogi, társadalmi, kulturális, szociális integrációjának segítése célzott programokon keresztül.
 • A migránsok érdekeinek és jogainak helytálló képviselete a politikai, az igazgatási, a kormányzati és az önkormányzati szervezetek előtt, valamint a tömegtájékoztatásban.
 • Fellépés Magyarország migrációs és anti-diszkiminációs politikájának kidolgozásáért és megvalósításáért, ennek szakértői támogatása.
 • A migránsok jogainak védelme a hatósági eljárásban, a közszolgáltatásokban és a közvélemény előtt, célzott programokkal, kampányokkal is.
 • A migrációra vonatkozó statisztikai adatok, tudományos kutatási eredmények, a migráció hazai és nemzetközi, európai uniós szabályozásának hozzáférhetővé tétele, elsősorban a migránsok segítségével, kutatásával, a tömegtájékoztatással és oktatással foglalkozó szervezetek, személyek számára, az Oltalomkeresők migrációs hírlevél útján is.
 • Együttműködés kialakítása és fenntartása a hasonló célokért tevékenykedő emberi jogi és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, Magyarországon és külföldön egyaránt.

Az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi

 • Létrehozza és működteti segítőkből álló országos hálózatát, amely meghatározott rendszerességgel tanácsadást, egyéb személyre szabott segítséget nyújt a migránsok beilleszkedésének elősegítésére, a migránsok hatósági és a közszolgáltatóknál folyó ügyeikben, jogvédelmük, érdekeik biztosítására.
 • Részt vesz a migrációs politika, a migránsok alapvető érdekeit és jogállását érintő kormányzati, jogalkotási döntések és a jogalkalmazás formálásában, párbeszédet folytat a migrációért felelős kormányzati szervekkel, hatóságokkal és helyi önkormányzatokkal.
 • A Magyarországon élő, nemzetközi védelemre szorulók társadalmi integrációját elősegítő szociális, kulturális, ifjúsági, információs és mentálhigiénés programokat szervez és koordinál.
 • Rendszeresen tájékoztatást nyújt a migráció hazai kérdéseiről, adatairól, rendezvényeiről a sajtó és a migránsokkal foglalkozó társadalmi szervezetek, intézmények és más érdeklődő szervezetek számára, elsősorban az Oltalomkeresők havi migrációs hírlevél útján.
 • Gyűjti és általánosan, könyvtárszerűen, illetve honlapján hozzáférhetővé teszi a migrációra vonatkozó hazai és a fontosabb célországok szerinti jogi, igazgatási szabályozást, a migrációs mozgást feldolgozó statisztikai adatokat, a beilleszkedéshez szükséges gazdasági, szociális, munkaügyi és egyéb feltételeket tárgyaló információkat, a magyar és a nemzetközi migrációs szervezetek főbb adatait, valamint a migrációs hazai kutatásokra és publikációkra vonatkozó információkat.
 • Rendszeresen együttműködik a migránsok egyes csoportjait támogató hazai emberi jogi, karitatív, érdekképviseleti szervezetekkel, oktatási és tudományos intézményekkel, hír-és információcserét biztosítva a kölcsönösség alapján.
 • Kapcsolatokat létesít és ápol a migrációval foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, ezen együttműködés keretében közös eszmecseréket, tapasztalatcserét, szakmai programokat szervez.
 • Oktatást, képzést szervez a migránsok és a velük foglalkozók és segítőik, önkéntesek, civil szervezetek és hatóságok számára a beilleszkedés, a jobb magyarországi eligazodás, konfliktuskezelés, a tolerancia erősítése, a munkaerő piaci bekapcsolódás érdekében, a migrációval kapcsolatos ismeretek elmélyítésére.
 • Közreműködik hazai és nemzetközi tudományos kutatásokban.

 

Az Egyesület tagjai

 • Örkény Antal - elnök
 • Hárs Ágnes - alelnök
 • Péteri György - alelnök
 • Nagy Boldizsár - Felügyelő Bizottság - elnök
 • Czinkotai Renáta - Felügyelő Bizottság - tag
 • Melegh Attila - Felügyelő Bizottság - tag
 • Bognár Katalin - tag
 • Gyékiss Roland - tag
 • Haraszti Katalin - tag
 • Huber Linda - tag
 • Józsa Éva - tag
 • Kováts András - tag
 • Kőszeg Ferenc - tag
 • Mészáros Attila - tag
 • Mohay György - tag
 • Nemes János - tag
 • Nyíri Pál - tag
 • Szobolits Andrea - tag
 • Tóth Judit - tag
 • Várhalmi Zoltán - tag

 

Az Egyesület programjában dolgozó munkatársaink

 • Budapest
 • Kováts András - igazgató
 • Péteri György - pénzügyi vezető
 • Bognár Katalin - képzési programvezető
 • Szász Ildikó - pszicho-szociális programvezető
 • Medjesi Anna - projektvezető
 • Lovig Tímea - projektvezető
 • Dudás Renáta - projektvezető
 • Lippényi Dóra - projektvezető
 • Hetzer Kata - projektvezető
 • László Zsuzsa - projektmunkatárs
 • Barcza Ildikó - projektmunkatárs
 • Szalkai Angéla - projektmunkatárs
 • Kovács Boglárka - projektmunkatárs
 • Papp Aranka - könyvelő
 • Hímer Attila - projektasszisztens
 • Soltis Lilla - szociális munkás
 • Haidari Hasan - interkulturális mediátor
 • Kiss Adrienn - szociális munkás
 • Léka István - csoportos szociális munkás
 • Lénárt Zsófia - közösségi szociális munkás
 • Podina Andrea - szociális munkás
 • Szabó Attila - szociális munkás
 • Takács Emőke - szociális munkás
 • Zentai Lilla - szociális munkás
 • dr. Zachar-Illés Tamás - szociális jogi tanácsadó
 • Debrecen
 • Antal Györgyi - családgondozó szociális munkás
 • Bene Zsuzsa - pszichológus
 • Pálosi Erika - foglalkozásvezető pedagógus
 • Puskár Anikó - fejlesztő pedagógus
 • Sándor Kornél - foglalkozásvezető
 • Kiskunhalas
 • Perák Zsuzsa - szociális munkás
 • Fitos Roland - szociális munkás
 • Kiss István - szociális munkás
 • Varga Leila - pszichológus
 • Virág Patrik - pszichológus
 • Nyírbátor
 • Kerekes Zoltán - szociális munkás
 • Medvegy Andrea - szociális munkás
 • Balog Andrea - pszichológus
 • Major Hunor - szociális munkás
 • Győr
 • Pesty Tamás - szociális munkás
 • Budapest Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
 • Szabó Attila - szociális munkás

 

Alapdokumentumaink

Csatolmány: