Segítség!

A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás szükséges; az ügyintézéssel, lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel, pszichológiai és szociális ellátással kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen.

Projekt időtartama
2009
Projektfelelős
Hímer Attila
Támogató
Európai Integrációs Alap

A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok önmagukról gondoskodni tudóvá váljanak. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás szükséges; az ügyintézéssel, lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel, pszichológiai és szociális ellátással kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen. A projekt során harmadik országbeli állampolgár egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára komplex szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten és Debrecenben, ahol szociális munkásaink várják a segítségre szorulókat. Szükség szerint egyéni pszichológiai konzultációt biztosítunk a hozzánk fordulóknak. A rászorulók számára támogatjuk a hivatalos fordítás és tolmácsolás, illetve a jogi segítségnyújtás költségeit. Önkéntesek bevonásával oktatási tevékenységet folytatunk, mint például magyar nyelvtanuló csoportok szervezése, iskolai korrepetálás, állampolgársági vizsgára való felkészítés. A szolgáltatás hiánypótló, mivel nem létezik hasonló a hazai ellátórendszerben. Megvalósítás helyszíne: Budapest, Debrecen. Részletes beszámoló a projektmegvalósításról A projektet 2009. január 1-én kezdtük. Az első 10 hónapban 196 fő 750 különböző ügyben kérte a szociális munkások segítségét a szociális tanácsadó központokban, amelyek Debrecenben heti 8,5 órában, Budapesten heti 20 órában, október 31-ig a két helyszínen összesen 1283,5 órában voltak elérhetőek. 23 esetben tudtuk sikerrel megoldani ügyfeleink lakhatási problémáját, 28 esetben tudtuk pozitívan reagálni státuszügyintézésben, és 77 esetben sikerült okmányügyintézésben a hozzánk forduló harmadik országbeli állampolgároknak segítséget nyújtanunk. 1 fő részére pszichológus nyújtott egyéni tanácsadást, terápiát. 23 ügyfelünk számára biztosítottunk jogi tanácsadást vagy ügyvédi képviseletet magyarországi tartózkodási jogosultságot vagy integrációt érintő kérdésekben. 10 hónap alatt 25 okmány hivatalos fordítása történt meg, ezzel 13 harmadik országbelit támogattunk a dokumentumainak magyarra való fordításában. Október végéig összesen 13 önkéntes vett részt a projekt megvalósításában, tartottak magyarórákat, állampolgársági vizsgára felkészítő órákat, iskolai korrepetálást, egyéni készségfejlesztő foglalkozást, gyerekfoglalkozásokat és női csoportot. Az önkéntesek programjaiban 163 fő harmadik országbeli állampolgár vett részt. 2009. január 1. és október 31. között 204-en részesültek a projekt szolgáltatásaiban. Közülük 38 fő afgán, 30 fő nigériai, 19 fő szerbiai, 14 fő ukrán, 11 fő iraki, 10 fő elefántcsontparti, 6 fő szomáliai állampolgárságú. 124-en befogadottak, 38-an családegyesítési céllal tartózkodnak Magyarországon, 16-an diákok, 11-en letelepedettek, 7-en munkavállalói, 7-en egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 1 fő pedig hontalan. A projekt eredményei – beszámoló a projekt zárásáról: Az egyéves projekt alatt a következő eredményeket, tevékenységeket sikerült elérnünk, megvalósítanunk. A projekt során harmadik országbeli állampolgár egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára komplex szociális tanácsadó központot működtetünk Budapesten és Debrecenben. Budapesten ez 1130 órában valósult meg, valamint Debrecenben 395,5 órában teljesült. Az ügyfélforgalom a két helyszínen összesen 1865 fő volt. Státuszügyintézések esetében 50 ügyet oldottunk meg sikeresen. Okmányügyintézések eredményeként elmondhatjuk, hogy 131 esetben tudtunk eredményesen segíteni ügyfeleinknek. Egyéni pszichológiai konzultációt 14 órában tartottunk, a résztvevők száma 5 fő volt, ebből 2 férfi, és 3 nő. A rászorulók számára támogattuk a jogi tanácsadást, és ügyvédi képviseletet, amelyet 31 fő vett igénybe, ez 134 óra tanácsadást és/vagy képviseletet jelentett. Rászorultság esetén 25 fő hivatalos fordítást és tolmácsolást biztosítottunk. 77 okmány hivatalos fordítása történt meg. Oktatási, pedagógiai célú tevékenységen 290 fő vett részt 12 önkéntes segítségével. Több ügyfél esetében is maradtak még nem lezárt, folyamatban lévő ügyek, amelyek folytatására és lezárására a 2010-ben az Európai Integrációs Alap által támogatott Aspektus című projekt lehetőséget ad. Ennek köszönhetően várhatóan 2010-ben tovább fog nőni azok száma, akik előnyösebb tartózkodási jogcímhez fognak jutni, sikeresen tudjuk lakhatáshoz segíteni őket, családgondozásuk tovább folytatódhat. A projekt célcsoportja által megszerzett készségek, eredmények nem szűnnek meg, azok továbbra is éreztetik hatásukat az egyének, családok életében. A projekt által nyújtható szolgáltatásokat igyekeztünk minél szélesebb körben megismertetni a célcsoporttal, ezért néhány alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást tartottunk olyan helyszíneken, ahol nagyobb számban előfordulnak harmadik országbeli állampolgárok (pl. felsőoktatási intézmények, szakkollégiumok). Az akciók nagyon eredményesnek bizonyultak, ezért a 2010-es „Aspektus” című projektünkben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni ezen alkalmakra. Fejezetek a szociális munkások naplóiból „Közel egy éve dolgozom a „Segítség!”-ben szociális munkásként Debrecenben. A program keretén belül harmadik országbeli és befogadott külföldieknek nyújtok szociális tanácsadást. Magam is migránsként érkeztem Magyarországra, így sikerült megtapasztalnom, hogy nem egyszerű eligazodni a munkavállalási engedélyek, lakcímkártyák, TAJ-kártyák és egyéb iratotok, engedélyek útvesztőjében. Saját tapasztalataimmal felvértezve talán könnyebben tudok tanácsot adni, illetve segítséget nyújtani az engem felkereső harmadik országbeli állampolgároknak, akik diákok, munkavállalók, befogadottak, vagy egyéb célból tartózkodnak Magyarországon. Néha a külföldi munkáltatója vagy éppen a főbérlője keres meg kérdéseivel, aggályaival. Nem ritka, hogy orvosi vizsgálatra kísérek el befogadott ügyfelet, hogy a magyar nyelvtudás hiánya ellenére megfelelő orvosi ellátásban részesüljön. Segítek albérletet vagy esetleg munkát keresni, ami még az én segítségemmel sem mindig egyszerű. Nem csak Debrecenben tartózkodó külföldiek veszik igénybe segítségemet, Nyírbátorból is érkeznek befogadott jogállásúak, hogy a hozott problémáját megoldjuk. Azt gondolom, az eddigi tapasztalatok mindenképpen azt mutatják, hogy a program hasznos és szükséges.” (Adóba Éva, Debrecen) „A Magyarországon élő külföldiek nagy része nem menekültként hagyta el a hazáját, mégis, valamilyen okból el kellett jönniük: nem találtak munkát, itt él a házastársuk, nem tudtak anyanyelvükön tanulni, nem volt lehetőségük képességeiket tovább fejleszteni, tehetségüket kibontakoztatni. Egy részük a határon túli magyarok köréből kerül ki. Tapasztalataim szerint az itt élő bevándorlók nagy része a fiatal, képzett, tehetséges, munkaképes korosztály tagjaiból tevődik össze. Családi hátterüket, kapcsolataikat azonban nem tudják magukkal hozni, és ha valamilyen nehéz helyzetben találják magukat, szükségük lehet a segítségre. Ez általában nem annyira intenzív, mint a menekültekkel folytatott munka, azonban legalább olyan fontos és hasznos, hiszen ha egy jó szakember rendezett okmányokkal legálisan dolgozik egy olyan munkahelyen, amely egyébként betöltetlen maradna, az mindannyiunk számára jó. Kevés odafigyeléssel, egy kis segítséggel anyagiakban is kifejezhető előnyökhöz juthat a társadalom és az egyén is, ez az, amiért szívesen dolgozok ezen a területen.” (Soltis Lilla, Budapest) „Az idei év a Menedékben töltött öt évem egyik legnehezebb időszaka volt. A gazdasági válság ügyfeleinket is megtépázta. Sokan elveszítették a munkájukat, nem találtak másikat, így lakhatásuk, és némely esetben tartózkodási jogcímük is bizonytalanná vált emiatt. Hisz rendszeres jövedelem hiányában nagyon nehéz eltartani a családot, felnevelni egy gyermeket, kifizetni a rezsit. Ennek ellenére ebben az évben is voltak olyan pillanatok, amiért azt tudtam mondani, hogy ezért megéri itt dolgozni. Ilyen volt az is, amikor egy családegyesítés céljából az országban tartózkodó nigériai ügyfelem közel egy-másfél év után csak azért keresett fel az irodában, hogy felajánlja önkéntes munkáját, és elkérje az Egyesület adószámát, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhassa.” (Takács Emőke, Budapest)