A nemzetközi védelemben részesülő egyének és csoportok beilleszkedését segítő szolgáltatások

Budapesten, Debrecenben és Bicskén

Az Európai Menekültügyi Alap és az UNHCR által támogatott program témája a Magyarországon tartózkodó nemzetközi védelmet élvező személyek integrációjának elősegítése, a helyi ellátórendszer (egészségügyi, munkaerőpiaci, szociális) alkalmassá tétele a törvényben előírt feladataik ellátására.

A szolgáltatás célja az egyének/családok képessé tétele az önálló életvitelre, munkaerőpiaci integrációjuk, lakhatásuk biztosításának elősegítése és az őket körülvevő természetes támogató rendszer kiépítése, erősítése, az ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi ellátórendszer alkalmassá tétele a speciális problémák kezelésére. A projekt fő szakmai tevékenységei: munkaerő-piaci integráció, segítségnyújtás lakhatás biztosításához, egészségügyi, szociális ellátás igénybevételéhez, információadás oktatási és egyéb ügyekben.

A program közvetlen célcsoportját azok a külföldi állampolgárok alkotják, akik Magyarországon menekült- vagy befogadott státust kaptak. Közvetett célcsoportot képeznek azon intézmények dolgozói, akik munkájuk során találkozhatnak menekültekkel, befogadottakkal.