Felvilágosító program befogadó állomáson és határőrségi fogdán

Felvilágosító program befogadó állomáson és határőrségi fogdán, valamint magánszállásokon élő migráns nők számára

A program helyszíne: Budapest
Határideje: 2005. április- 2006. január
A támogatás összege: 2. 330. 000 Ft.

Programunk Magyarországon élő migráns nők megfelelő tájékoztatását kívánja elősegíteni - ezáltal csökkenteni áldozattá válásuk eshetőségét - egy felvilágosító kiadvány összeállításával és terjesztésével. A kiadvány, egészségvédelmi, jogi, áldozattá válási témakörökben nyújt hasznos információkat, és célja, hogy segítse mindazokat a nőket, akik a magyar nyelv ismeretének hiányában kommunikációs nehézségekkel küzdenek, elszakadtak szülőhazájuktól, kultúrájuktól, családjuktól, ismerőseiktől, s ennek következtében anyanyelvükön nehezen jutnak a női lét kérdéseit érintő fontos információkhoz.
A kiadvány az aktuális igények alapján, magyar nyelven kívül angolul, oroszul, szerbül és románul jelenik meg. Egyesületünk terjeszteni kívánja a befogadó állomásokon, határőrségi fogdákon és a szociális szolgáltatásunkba bekapcsolódó ügyfélkörünkben.