ERF projektek

Projekt időtartama
2008
Projektfelelős
Szász Ildikó
Támogató
Európai Menekültügyi Alap, Magyar Köztársaság

Szociális szolgáltatások befogadási feltételek javításáért

A szolgáltatás célja, hogy csökkentsük a menekülés során átélt traumák negatív hatását, a befogadó állomás mesterséges, idegen környezetében és a bizonytalan élethelyzetben elszenvedett stressz bekövetkezési esélyeit, csökkentsük a hospitalizácó mértékét, megakadályozzuk az egyének lelki/mentális leépülését, a családi kapcsolatok megromlását, esetleg szétesését. A projekt a menedékjogi eljárás alatti várakozási időszak alatt nyújt tájékoztatást, érdekképviseletet, mentálhigiénés gondozást, valamint más közösségi, és a szabadidő értelmes eltöltésére szolgáló egyéb tevékenységeket a békéscsabai és a debreceni befogadó állomáson élők számára.

Szociális szolgáltatások menekülteknek és oltalmazottaknak

A projekt célja a menekült vagy oltalmazott jogállású egyének és családok integrációjának előmozdítása, képessé tételük az önálló életvitelre, munkaerőpiaci integrációjuk, lakhatásuk biztosításának elősegítése, és az őket körülvevő természetes támogató rendszer kiépítése, erősítése, az ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi ellátórendszer alkalmassá tétele a speciális problémák kezelésére. Mindezt Budapesten valósítjuk meg a szociális tanácsadás és esetmunka eszközeivel az alábbi tevékenységek során: tájékoztatás, segítségnyújtás és érdekképviselet a munkaerő-piaci integráció, lakhatás, egészségügy, szociális ellátások, családegyesítés, oktatás, okmánybeszerzés és -értelmezés területén, valamint diszkriminációs és egyéb ügyekben. Fentieken túl lehetőséget biztosítunk számítógép-felhasználói ismeretek és álláskeresési technikák elsajátítására.

Lakhatási szolgáltatás a munkaerőpiaci integrációért

A projekt célja a menekült vagy oltalmazott jogállású egyének és családok integrációjának elősegítése. A szolgáltatás célja az egyének/családok képessé tétele az önálló életvitelre, munkaerő-piaci integrációjuk, lakhatásuk biztosításának elősegítése. A projekt fő szakmai tevékenységei: ingyenes lakhatás biztosítása egyszerre 7 fő részére egy budapesti munkásszállón maximum 18 héten át a munkaerő-piaci integráció kezdeti szakaszában, ezzel párhuzamosan munkaerő-piaci integráció, segítségnyújtás önálló lakhatás biztosításához és utazási támogatás nyújtása.