Bevándorlókkal foglalkozó szakemberek képzése

Egyesületünk kidolgozott, és akkreditáltatott egy három modulból álló, 88 órás komplex továbbképzési tematikát, amely azon túl, hogy megismertet a migrációhoz kapcsolódó alapvető ismeretekkel és a kultúraközi kommunikáció és konfliktusok elméletével és gyakorlatával, hangsúlyt fektet a magyarországi bevándorlók speciális szükségleteire érzékeny segítő identitás kialakítására, a szakmai önismeret mélyítésére. A projekt keretén belül 2009- ben két a résztvevők számára ingyenes képzést indítunk, amelyből az első márciusban elindult.

A képzésekbe bevont 40 fő várhatóan olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez jut, amelyeket nagy haszonnal alkalmazhat a bevándorlókhoz kapcsolódó mindennapi munkája során.

A képzésre jelentkezhetnek mindazon szakemberek, akik munkájuk során külföldi egyénekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, például:

•Szociális és államigazgatási területen dolgozók
•Állami és közszolgáltatásban dolgozók
•Családsegítő központok, gyermekvédelmi szakszolgálatok és civil szervezetek munkatársai
•Idegenrendészeti feladatokat végzők
•Egészségügyben dolgozók
•Felsőoktatásban dolgozók és felsőoktatásban résztvevő hallgatók.