Befogadó óvodák és iskolák

Programunk célja a migráns hátterű gyermekek, tanulók óvodai és iskolai integrációjának elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk megelőzése. A projektben aktívan együttműködünk óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal.

Projekt időtartama
2016
Projektfelelős
Medjesi Anna
Támogató
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

2016. július 1-én új projektet indítottunk Befogadó óvodák és iskolák címmel.

Programunk célja a migráns hátterű gyermekek, tanulók óvodai és iskolai integrációjának elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk megelőzése. A projektben aktívan együttműködünk óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal.

A projekt keretében

  • migráns hátterű gyerekek számára egyéni mentorálást (nyelvi és tantárgyi fejlesztést, interkulturális érzékenyítést) biztosítunk önkéntes mentorok segítségével
  • önismeret fejlesztő foglalkozásokat tartunk kis csoportban migráns hátterű gyerekeknek
  • közösségfejlesztő és érzékenyítő foglalkozásokat, programokat szervezünk az óvodákban és az iskolákban
  • iskolán kívüli játékos programokat szervezünk migráns és magyar gyerekek számára közösen
  • pedagógus szakmai fórumokat tartunk az együttműködő intézményekben, hogy a migráns gyerekek oktatását, nevelését érintő kérdésekben a pedagógusok megoszthassák tapasztalataikat, és a témában jártas szakértők segítsék a munkájukat
  • a pedagógusokkal együttműködve kidolgozunk egy szülői tájékoztatót, melyet hét nyelvre lefordítunk, hogy a szülők minden információt megkaphassanak az oktatási rendszerrel, az iskolával, óvodával kapcsolatban
  • a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációt interkulturális közvetítőkkel tolmácsokkal támogatjuk
  • a gyerekek számára nyaranta napközis és bentlakásos táborokat szervezünk.

Partnereink a projektmegvalósításban a Kőbányai Rece-fice és a Mocorgó Óvoda, a Bem József Általános Iskola, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakközépiskolája valamint az ELTE PPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógiai Intézete.

A projekt megvalósítását önkéntesek segítik.

Információ: Medjesi Anna  +36 1 322 1502, +36 20 217 54 38; anna.medjesi@menedek.hu