A Menedék Akciócsoport hónapok óta a terepen segít

2015 nyara a menekültválság nyara volt, amiből a politika és a civil szféra is alaposan kivette a részét. Egyesületünk a kiélezett helyzetben először sürgősséggel adománygyűjtésbe kezdett önkéntesek segítségével, majd nyár közepén felállítottunk egy Akciócsoportot, hogy a legszükségesebb információkkal a helyszínen láthassuk el a menedékkérőket. A csoport szociális munkásokból, képzett önkéntesekből és anyanyelvi tolmácsokból alakult rövid idő alatt, és szintén rövid idő alatt forrt össze hatékony egységgé.

Működési területeink a menekülteket gyűjtő csomópontok mentén alakultak és alakulnak ma is, folyamatosan követve az éppen aktuális helyzet adta kihívásokat. A Keleti, Nyugati és Déli pályaudvarokon, valamint a II. János Pál pápa téren egész nyáron heti öt napon kezdetben két órában, később nyolc órában nyújtottunk segítséget az ott várakozóknak. Kétfős csapataink egy magyar segítőből és egy fárszi vagy arab anyanyelvű tolmácsból állnak, ami nagyban megkönnyíti, hogy a lehető legpontosabban tudjuk átadni az információkat, és kezelni a felmerülő problémákat. Nem mellesleg a bizalom kiépítésében is szerepet játszik az anyanyelv, sokan hosszú idő után most először kapnak saját nyelvükön érdemi információt jelen jogi helyzetükről, lehetőségeikről. Az is hamar egyértelművé vált, hogy már pusztán az anyanyelven zajló beszélgetés az átélt élményekről, nehézségekről is ad egy röpke megnyugvást számukra. Ezen beszélgetések során lehetőségünk nyílt arra is, hogy a hatósági eljárás során átélt tapasztalataikról információkat gyűjtsünk, feltérképezzük a táborokban tapasztalható állapotokat, a rendőrség hozzáállását, a hivatalos tájékoztatás és ellátás minőségét. Ezen, első kézből szerzett információk a Menedék Egyesület egyéb szakmai munkáiban is hasznosnak bizonyulnak.

Az elmúlt hónapokban sok száz menedékkérővel léptünk kapcsolatba, különösen sok családdal és fiatalkorúval beszélgettünk, célunk ugyanis, hogy a legsérülékenyebb embereknek nyújtsunk leghamarabb segítséget. A terepmunka során azonban sokszor érzékelhető, hogy a család megtartóerejénél fogva nem feltétlenül ők vannak a legrosszabb fizikai vagy pszichés állapotban, hanem az egyedül utazók, így munkatársaink egy-egy műszak alatt a lehető legtöbb emberrel próbálnak kapcsolatot teremteni, szem előtt tartva az egyéni igényeket. Az információnyújtáson felül több nyelven elérhető információs anyagokat is biztosítunk a menekülteknek, és gyakran a segítségnyújtás sokkal sürgősebb formáiban is részt veszünk. Így a megfelelő ruházat, élelem, utazás és egészségügyi ellátás elérésében is segítjük őket együttműködve az épp terepen levő más segítő szervezetekkel.

A szeptemberi fordulat, a törvényi környezet radikális megváltozása, a határ lezárása és Budapest szisztematikus kiürítése a korábban a fővárosra koncentráló munkát is új irányba tereli. Jelenleg zajlik a városban megbúvó szálláshelyeken és félreeső közterületeken tartózkodó csoportok felderítése, és folyamatban van az Akciócsoport határ menti és esetenként határon túli munkájának előkészítése.